Gemeente kan blokkade Sloterweg voorkómen

Nieuw-West – Zes van de zeven insprekers bij de vergadering van onze Stadsdeelcommissie (SDC) op 10 november 2020 pleitten voor een fiets-veiliger Sloterweg.

De Sloterweg is nu zo onveilig voor fietsers, omdat er veel te veel auto’s rijden en vaak te hard. De vraag was én is: wat kan de gemeente daaraan op korte én lange termijn verbeteren?

Zelfs op een druilerige zondagmiddag rijdt er voortdurend ‘doorgaand verkeer’ op de Sloterweg (Foto: Cees Fisser)

Uit de Stadsdeelcommissie
De afgelopen jaren heeft de gemeente diverse terreintjes langs de Sloterweg uitgegeven als zelfbouwkavels. De kavels zijn intussen bebouwd en in de huizen hebben zich jonge gezinnen gevestigd. Die waren tot dezelfde conclusie gekomen als wat de oudere bewoners van de Sloterweg al lang wisten: de strook asfalt bovenop de slappe veendijk is te smal voor intensief auto- én fietsverkeer. Daarnaast is vorig jaar de ‘Sarto Badhoevedorp Hockey Combinatie Xenios’ verplaatst van de Ringvaartdijk naar Sportpark Sloten. De (jeugd)leden van Xenios die in Badhoevedorp wonen (ongeveer 50%) moeten nu dus meermalen per week via de Sloterweg naar het sportpark, en terug. Dus wat nu?

Autoluw gebied
Eind vorig jaar hadden bewoners van de Sloterweg bij onze SDC (nog eens) aandacht gevraagd voor de fiets-onveilige verkeerssituatie, met name voor jeugdige fietsers. Ook de gemeente Amsterdam zag in dat meer dan 12.000 autobewegingen per dag op dat ‘Hoofdnet Fiets’ niet veel langer houdbaar was.

Voor de middellange termijn [minimaal een jaar, red.] hebben verkeerskundigen van de gemeente een oplossing gevonden, door zowel het dorp Sloten met de Sloterweg, als de naastgelegen wijk Nieuw Sloten met de Laan van Vlaanderen ‘autoluw’ te maken.

Op twee plekken in de Sloterweg, én op twee plekken in de Laan van Vlaanderen komen “inrijdverboden voor snelverkeer, met slim camera toezicht”. Amsterdam heeft een startnotitie voor dit plan op 4 november 2020 openbaar gemaakt.

Bewoners en ondernemers met motoren, personen- of vrachtwagens die ‘op naam staan van een persoon of bedrijf in Sloten en Nieuw Sloten’ worden geen strobreed in de weg gelegd. Zij krijgen automatisch ontheffing van de inrijdverboden en kunnen altijd vanaf twee kanten de plaats van hun bestemming bereiken, of de wijk verlaten. Bestemmingsverkeer (bezoekers, leveranciers, klanten) kan elke plek in Sloten en Nieuw Sloten altijd vanaf (tenminste) één kant bereiken zonder een ‘inrijdverbod’ te passeren. Al het overige, doorgaande verkeer, dat in feite ‘niets te zoeken heeft in Sloten of Nieuw Sloten’, kan gebruik blijven maken van het Hoofdnet Auto, dat daarvoor bedoeld is. Zoals de Ookmeerweg, Baden Powellweg, Plesmanlaan, Huizingalaan, Henk Sneevlietweg en Oude Haagseweg om op de A9, A10 of A4 te komen. En omgekeerd natuurlijk.

Alle adressen in Sloten en Nieuw Sloten krijgen een dezer dagen een huis-aan-huisbrief van de gemeente, waarmee zij geïnformeerd worden over de ‘ins en outs’ van het autoluwe gebied. Na een participatietraject voor Sloten en Nieuw Sloten gaat een advies naar burgemeester en wethouders (b&w). Nadat b&w het plan begin 2021 hebben goedgekeurd, volgt de officiële inspraak en de besluitvorming door de gemeenteraad (maart 2021). Een autoluw gebied voor Sloten en Nieuw Sloten met intelligent cameratoezicht kan dan eind 2021/begin 2022 een feit zijn.

Korte termijn oplossing
De woordvoerders van de jonge gezinnen langs de Sloterweg en van de ouders van jeugdige hockeyers hadden kennis genomen van de autoluw-plannen van Amsterdam. Zij steunen die plannen, maar ze willen geen jaar wachten op verbetering van de veiligheid voor fietsers. Zo snel mogelijk: het liefst binnen enkele weken, hooguit in een paar maanden verwachten zij resultaten. In een ‘brandbrief’ (per e-mail) aan het dagelijks bestuur van Nieuw-West werd al gezinspeeld op een “blokkade van een uur” op de Sloterweg, als resultaten uitblijven.

Desgevraagd door Pieter Nijhof (GroenLinks) opperden de insprekers enkele maatregelen: de maximum snelheid omlaag naar 30 km/u met strenge handhaving; de aanleg van flexdrempels (zoals op de Baden Powellweg) en/of chicanen met wisselende voorrang; verwijderen wegversmallingen om hard rijden juist te voorkómen. De VVD kwam met een ongevraagd advies om een achteringang van het sportpark open te stellen voor fietsers. Alle politieke partijen in de SDC waren en zijn het met de insprekers eens, dat de gemeente tijdelijke maatregelen moet treffen om de fiets-veiligheid op de Sloterweg te verbeteren.

Dagelijks bestuurder voor Verkeer, Erik Bobeldijk (SP) zag en ziet die noodzaak ook. Hij wil op korte termijn met alle belanghebbenden om de tafel gaan zitten. Intussen onderzoeken verkeerskundigen al ‘mogelijke maatregelen op de veendijk’, die overigens geen nadelige gevolgen mogen hebben voor de verkeersdrukte in Nieuw Sloten, waar dagelijks vele tientallen basisschoolleerlingen de Laan van Vlaanderen in beide richtingen moeten oversteken.

Cees Fisser

Uit: de Westerpost van 18 november 2020.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/