Slecht nieuws / goed nieuws Sloterweg

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Sloterweg 773, 775, 777, 779, 781, 783

In de week dat we druk doende waren met bez waar maken bij de gemeenteraad in verband met het voornemen tot sloop van het witte huis en nieuwbouw ter plekke en op een perceel grenzend aan Riekerstate, worden we overvallen met het bericht dat de bestuurscommissie een ontheffing van het bestemmingsplan heeft goedgekeurd ten aanzien van het perceel Sloterweg 781, waar vroeger het familiehuis van van der Veldt stond. Enkele jaren geleden gesloopt na jarenlange verkrotting.

Grenzend aan het Siegerpark wil men toestemming voor maar liefst 6 woningen waar voorheen slechts bovengenoemd huis stond. Overigens heeft het Siegerpark het nummer 773, dat kan toch geen onderdeel uitmaken van deze plannen? Hoe kan het dat het bestuur van het stadsdeel hiermee instemt als men met de mond belijdt het karakter van de Sloterweg te willen bewaren. Het valt koud op het dak dat het erop lijkt dat men zo snel als mogelijk van deze eeuwenoude bijzondere polderweg een doorsnee stadsweg wil maken waar komende generaties niets bijzonders meer te beleven hebben. De dorpsraad zal hier de handen vol aan hebben.

Monumentaanvraag Witte huis, Sloterweg 711-715
Afgelopen voorjaar heeft de dorpsraad een aanvraag voor monumentstatus gedaan voor Sloterweg 711-715. Toevalligerwijze viel behandeling hiervan in de bestuurscommissie precies samen met het einde van de periode waarin zienswijzen tegen wijziging van het bestemmingsplan dat sloop en nieuwbouw van 4 woningen mogelijk maakt konden worden ingediend.

Verwarrend allemaal en het roept de vraag op wat nog het nut van bestemmingsplannen is, als het steeds makkelijker aan de kant geschoven lijkt te worden voor eigen overheidsplannen en ook voor particuliere plannen. Juist in een overvolle omgeving zou het bestemmingsplan toch uit graniet gehouwen moeten zijn! Het goede nieuws is dat de wens tot behoud van het Witte huis door de bestuurscommissie breed lijkt te worden gedragen. Ondanks dat er een boeman binnen de gemeente schijnt te zijn die “vastgoed” heet.

Politiek is niet voor bange mensen, dus die boeman kan best getrotseerd worden, als blijkt dat het gewoon ambtenaren in de Stopera zijn. De dorpsraad werd vertegenwoordigd door Ray Kentie, die het woord voerde, en Sjoerd Jaasma en Gerrit Oostendorp. Deze woensdag vallen de besluiten op Plein ’40-’45.

Uit: de Westerpost van 9 november 2016.