Bewaren voor de eeuwigheid?

Ongemakkelijk voelt de politiek zich bij een verzoek om oude landarbeiderswoningen aan de Sloterweg voor te dragen als ‘gemeentelijk monument’. De geplande uitgifte van die grond voor drie (zelfbouw)woningen kan dan niet doorgaan…

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Wil een meerderheid in de Bestuurscommissie de oude landarbeiderswoningen aan de Sloterweg 711-715 voor de eeuwigheid bewaren? Daar pleitte architect Ray Kentie voor namens de Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp. Eerder hadden het Cuypers Genootschap en de Bond Heemschut gevraagd de woningen aan te wijzen als ‘gemeentelijk monument’. Het dagelijks bestuur van Nieuw-West stelt de BC voor om dat niet te doen, op grond van het advies van het Amsterdamse kenniscentrum Monumenten en Archeologie.

Geringe architectonische waarde
Monumenten en Archeologie, die dit soort aanvragen beoordeelt, vindt dat de woningen niet aan de criteria voldoen, wegens “de geringe architectonische waarde en de aantastingen, die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden” (o.a. nieuwe kozijnen, geen luiken meer, toiletraampje geplaatst, verzakte vloer). De gemeente Amsterdam heeft andere plannen met de grond waarop de woningen staan: in drie kavels uitgeven voor nieuwe (zelfbouw)woningen.

Politiek dilemma
BNW81 staat volgens buitengewoon commissielid Ria Stricker “geheel achter het verzoek van de Dorpsraad”. Maarten van Maurik (PvdA) vroeg of “inwendige renovatie mogelijk is, terwijl de buitenmuren kunnen blijven staan”?
Bert Stamkot (GroenLinks) benoemde een dilemma: “Vorig jaar is de BC akkoord gegaan met een voorontwerp-bestemmingsplan dat voorziet in de sloop van de woningen… En nu zou de BC het pand moeten voordragen als monument?!” D66’er Willem van Ham vroeg of “bij uitgifte van de grond voorrang verleend kan worden aan iemand die het pand wil restaureren”? Fred Siegel zei dat zijn partij (VVD) “het voorstel van de Dorpsraad ondersteunt of in elk geval de buitenzijde van de woningen wil behouden”.

Pareltje aan de Sloterweg
Portefeuillehouder ‘Cultureel Historische Waarde’, Erik Bobeldijk (SP), legde uit dat in het (ontwerp-) bestemmingsplan randvoorwaarden zijn opgenomen om nieuwbouw zo veel mogelijk te laten passen in het beeld van de Sloterweg (welstandscriteria).

Portefeuillehouder Wonen, Ronald Mauer (D66), merkte op dat het om grond gaat die in beheer is bij de afdeling Vastgoed van de gemeente. In deze tijd van bezuinigingen wil Amsterdam “voor de hoofdprijs gaan” wat de opbrengst betreft. Die hoofdprijs krijg je niet als dat pand blijft staan.

Van Maurik vroeg of Bobeldijk vóór de eerstvolgende vergadering uitsluitsel kan geven hoe de gemeente zou reageren als de BC zou besluiten het pand toch als monument voor te dragen. In zijn slotwoord zei Kentie dat renovatie niet duurder zal zijn dan sloop/nieuwbouw “en dan wordt het een pareltje aan dat stuk Sloterweg”.

Woensdagavond 9 november weten we meer…

Uit: de Westerpost van 9 november 2016.