Sint-Pancratiuskerk blijft bij voorkeur open voor het geloof

Kerkbestuurder René Osenga en zijn collega’s van het bestuur van de Vier Evangelisten (de fusie-parochie in Nieuw-West) doen hun best om het rijksmonumentale pand in de running te houden als kerk.

Of dat gaat lukken hangt af van externe factoren. Op 5 juni 2022 is er in ieder geval weer een eucharistieviering.

Iedereen die een eucharistieviering met Latijns koor in de Slotense Sint-Pancratiuskerk wil meemaken is op zondag 5 juni 2022 van harte welkom. Foto: Tamar Frankfurther.

Te weinig katholieken en te weinig priesters
“Het is een lastig vraagstuk”, zegt René Osenga desgevraagd. “De Sint-Pancratiuskerk is een rijksmonument en dat betekent dat zowel de binnen- als de buitenkant in de originele staat behouden moeten blijven. Die randvoorwaarde zorgt ervoor dat een heleboel alternatieve functies afvallen. Helaas – en dat zeg ik als in het dorp geboren Slotenaar met pijn in het hart – zijn er onvoldoende kerkgangers om hier katholieke vieringen te blijven organiseren. Ook het aantal beschikbare priesters voor de communie is de laatste jaren sterk geslonken. Dat is dus geen haalbare zaak.”

Verhuren?
Er zijn echter ándere christelijke geloofsgemeenschappen, die wél een groeiend aantal leden hebben. Het kerkbestuur overlegt op het ogenblik met een Syrische gemeenschap die deze Slotense kerk misschien wil gaan gebruiken. “Dat is niet zomaar één-twee-drie geregeld”, legt Osenga uit. “Vraag is bijvoorbeeld of men de kosten hiervoor kan opbrengen. De onderhouds- en verzekeringskosten van deze kerk zijn hoog en het zou ook fijn zijn als we het pand kunnen blijven gebruiken voor rouw- en trouwdiensten van derden. En ook zaken als ‘parkeren’ passeren dan de revue. Sloten is goed bereikbaar met de bus en de fiets, maar het aantal auto’s dat je hier kwijt kunt, is natuurlijk beperkt. De mooie begraafplaats, waar iedereen tegenwoordig begraven kan worden, blijft natuurlijk in gebruik. Kortom, het is een ingewikkelde puzzel.”

Eucharistieviering op 5 juni
Eerder werd al bekend dat de Sint-Pancratiuskerk eind 2023 zijn huidige functie voor katholieke vieringen officieel gaat verliezen. “Daar kunnen we niets aan veranderen”, zegt kerkbestuurder Osenga. “Dat is een besluit van het bisdom. Wij hebben dat te volgen. We proberen tot die tijd wel om zo af en toe nog een viering op Sloten te organiseren. En dat is meteen al op komende zondag 5 juni gelukt. Iedereen is dan om 10.30 uur welkom in onze rijksmonumentale kerk. Pater Simon gaat voor en het Latijns Koor zingt. We blijven ons best doen om tot 2024 meer vieringen in de Sint-Pancratiuskerk te organiseren. Het moet ons incidenteel wel lukken om een priester, een koor en voldoende kerkvrijwilligers te regelen. En als er andere ontwikkelingen zijn dan laten we uiteraard snel van ons horen”, besluit de Slotense kerkbestuurder.

Tamar Frankfurther; 26 mei 2022.