Toch bouwen voor leegstand in de Lutkemeerpolder?

Ondanks grote steun voor Voedselpark Amsterdam blijft de gemeente Amsterdam streven naar een versteende en geasfalteerde Lutkemeerpolder in Oud Osdorp.

In maart 2022 heeft een investeerder een bouwvergunning aangevraagd voor het bouwen van een distributiecentrum in de Lutkemeerpolder. Platform ‘Behoud Lutkemeer’ heeft hiertegen bezwaar gemaakt. ‘Behoud Lutkemeer’ is ervan overtuigd een stevige zaak te hebben en dat het lukt om dit bouwplan tegen te houden.

Zolang er nog geen bedrijven zijn die zwart-op-wit laten vastleggen dit distributiecentrum in de Lutkemeerpolder te gaan gebruiken, mag de gemeente van de politiek geen medewerking verlenen aan dit bouwplan.

Niet wat wethouder en gemeenteraad willen
De aanvrager, een investeerder, wil op 5,5 hectare van de 43 hectare tellende Lutkemeerpolder een distributiecentrum bouwen. “Maar, de ontwikkelaar heeft nog geen gebruiker van dat distributiecentrum. De wethouder heeft altijd, gesteund door de gemeenteraad, aangegeven dat er niet gebouwd mag worden voor leegstand”, laat Alies Fernhout van Behoud Lutkemeer weten: “De wethouder zei indertijd: “Het is mijn nachtmerrie dat er wordt gebouwd voor leegstand”.

Alleen als bekend is welk bedrijf zich hier wil gaan vestigen, mag dáárvoor een pand gebouwd worden. Ik wil niet dat een investeerder hier met winstoogmerk gaat bouwen om te speculeren.” Het lijkt er dus op dat de gemeente dit bouwplan gaat afwijzen, omdat deze investeerder nog op zoek moet naar een huurder of koper. Als de gemeente zijn eigen beleidslijn en politieke visie volgt, moet men besluiten de bouwaanvraag af te wijzen: Naast vernietiging van de polder gaat het in dit geval ook nog eens over bouwen voor leegstand.”

Kostbare landbouwgrond vernielen en geen elektriciteit
Tegelijkertijd blijft Behoud Lutkemeer zich verzetten tegen het gebruik van de Lutkemeerpolder voor bedrijventerreinen. Fernhout: “Maar het blijft erg zorgelijk dat politici niet willen inzien dat deze locatie helemaal niet geschikt is voor distributiecentra. Allereerst omdat er dan vruchtbare grond vernield wordt. Die grond moeten we juist koesteren. In de huidige klimaatcrisis zou ook het Amsterdamse College toch moeten doorhebben dat er grenzen zitten aan economische groei.”

Alle media hebben de afgelopen tijd gemeld dat het Amsterdamse stroomnet voorlopig aan zijn limiet zit. Alies Fernhout: “Het elektranet is overbelast en er geldt zeker tot 2027 een stop op nieuwe aanvragen. Je kúnt hier dus niet eens een distributiecentrum vestigen.”

Bereikbaarheid Lutkemeerpolder slecht
Deskundigen zijn het er daarnaast over eens dat de Lutkemeerpolder geen logische locatie voor distributiecentra is. Daarvoor zouden grote extra investeringen aan de infrastructuur nodig zijn. Fernhout vult aan: “Gek genoeg heeft de gemeente geen verkeersstudie laten doen hoe de nu slecht bereikbare Lutkemeerpolder dan ontsloten zou moeten worden. Zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor andere verkeersstromen. Ook bewoners uit Nieuw-West moeten bijvoorbeeld van de T106 gebruikmaken om de rijkswegen te bereiken. Het huidige verkeersnet kan daar geen grote stroom vrachtvervoer bij hebben.”

Alternatief: Voedselpark Amsterdam
“En dat terwijl er een prachtig ander plan op tafel ligt”, dat de steun heeft van allerlei organisaties en nu al vijfduizend meebetalende Amsterdammers: Voedselpark Amsterdam. Klik hier voor een filmpje van twee minuten waarin alle plannen uit de doeken worden gedaan. Wilt u ook een duit in het zakje doen en deelnemen aan de crowdfunding, klik dan hier. Inmiddels gingen 3.988 mensen u al voor. De teller staat al op € 399.556. Daarnaast zijn er ook diverse andere partijen die financieel bij gaan dragen aan dit duurzame initiatief.

Tamar Frankfurther; 23 mei 2022.