Sint-Pancratius in fusieparochie

Sinds begin 2020 maakt de Sint-Pancratiusparochie – volgens het decreet van de Bisschop – deel uit van de fusieparochie ‘De Vier Evangelisten’. Samen met: de H. Lucas, de H. Paulus, de Johannes de Doper, Nieuwe Verbond en de Marcus.

Vooralsnog blijft alles zoals het was. De Sint-Pancratius zat al jaren in het samenwerkingsverband met diezelfde parochies en dat was al het feitelijke Kerkbestuur. De bestuurscommissie (Johan van Weerdenburg, Wim Bakker, Marijke Appelboom en René Osenga) blijven belast met de dagelijkse gang van zaken in de kerk. Zij blijven de kerk en het kerkhof beheren en zorgdragen voor praktische zaken en de financiën.

Kerkhof blijft
Door te fuseren, blijft de parochie verzekerd van pastorale zorg en is ook de toekomst van het kerkhof verzekerd. Het kerkbestuur van de Vier Evangelisten heeft de plicht om de grafrust te behouden en ervoor te zorgen dat het kerkhof in de toekomst wordt onderhouden.

Kleine en grote zaken
Bij grotere zaken ligt de beslissing bij het Kerkbestuur van de Vier Evangelisten. Dit bestuur besluit te zijner tijd ook welke kerk wanneer gesloten moet worden. Dat hangt af van: regelmatig kerkbezoek door parochianen, de financiën, de verhouding kosten en opbrengsten van collectes en Kerkbalans-bijdragen, beschikbaarheid van voorgangers/priesters en niet onbelangrijk van voldoende vrijwilligers! De bestuurscommissie hierover: “U begrijpt vast dat het waarschijnlijk geen tien jaar meer zal zijn”.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 8 januari 2020.