Om de week kerken in de Sloterkerk

Afgelopen weekend, op zondag 5 januari 2020, bleven de grote deuren van de Sloterkerk gesloten. Voortaan worden afwisselend in de Sloterkerk en De Opgang (Tussenmeer, Osdorp) op zondagochtend kerkdiensten gehouden.

Over dit besluit is gedurende twee jaar intensief overlegd met de gemeenteleden. In het jaarrooster worden de (bijzondere) diensten eerlijk tussen beide kerken verdeeld.

Geen klokgelui
Op 5 januari was er na ál die jaren om 9.45 uur dus geen ‘uitnodigend’ belgelui op Sloten te horen. Ook even na 11 uur – tijdens het bidden van het Onze Vader – bleef het stil. Alle gemeenteleden zijn op 12 januari weer welkom in de Sloterkerk. Voor trouwe kerkgangers, die tot nu toe uitsluitend op Sloten of Osdorp kerkten en geen eigen vervoer hebben, is een pendeldienst opgezet.

Drie redenen
De achtergrond van dit besluit ligt voor de hand: Er zijn nog te weinig vrijwilligers om alle taken rond diensten in beide kerken uit te voeren. Het aantal kerkgangers loopt al jaren terug. En: door de samenvoeging blijft er meer energie over voor ándere activiteiten. De kerk wil immers méér bieden dan alleen kerkdiensten. De actieve wijkgemeente organiseert veel, uiteenlopende en inspirerende activiteiten. Bijeenkomsten voor jong en oud en van creatief tot meditatief. De kerkdiensten, die samen met de katholieke parochie maandelijks in het Leo Polakhuis worden gehouden, blijven onveranderd doorgaan.

Meer weten? Neem dan contact op via 06 49 98 81 64 en via dominee@osdorpsloten.nl.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 8 januari 2020.