Ringvaartdijk-Oost, een continuing story

Trouwe lezers van deze rubriek kennen inmiddels het verhaal over de ‘dijkverbetering’ Ringvaartdijk-Oost. Een verhaal dat nog lang niet is afgelopen, maar wel langzaam toewerkt naar een climax. Woensdagavond 19 september 2012 is er een vervolg. Dan staat namelijk de presentatie van het Bestemmingsplan Dorp Sloten op de rol bij het stadsdeel. En de Ringvaartdijk is daar onlosmakelijk mee verbonden. De behandeling is in de centrale Raadszaal van 19.30 tot 20.30 uur. De gedachte dat dit in één uur zijn beslag zou kunnen krijgen getuigt van een grenzeloos optimisme. Maar wie weet?

Afgelopen woensdag, 5 september presenteerde de WOOS een eigen visie en plan voor de aanpassing van de Ringvaartdijk. Met meer mensen op de publieke tribune dan raadsleden achter hun microfoon. De presentatie werd verzorgd door Taco Arts en de ‘informatieve vragen’ van de paar aanwezige raadsleden werden door hem en bestuurslid Kitty van der Veen beantwoord. De redactie is benieuwd of iets van deze visie zal doorklinken in de presentatie op 19 september. Zie ook: www.250bomenweg.nl

Uit: de Westerpost van 12 september 2012.