Riekerhaven

Zoals reeds gemeld wordt een (groot) deel van het sportpark Riekerhaven bebouwd ten behoeve van studenten en vluchtelingen met verblijfstatus.

Het betreft tijdelijke huisvesting voor de duur van 10 jaar, waarna definitieve bebouwing van het gebied zal volgen. Alle plannen voor commerciƫle exploitatie van sportvoorzieningen uit het verleden ten spijt. Nu valt te lezen in de krant van de gemeente Amsterdam dat er al namen voor de toekomstige straten zijn gekozen door Burgemeester en Wethouders.

Het blijken allemaal sport-gerelateerde namen te zijn, waarbij mij vooral de ‘Buitenspelstraat’ erg ontmoedigend lijkt voor zowel vluchtelingen als studenten. Het bericht zegt dat de geschiedenis van het gebied terug te vinden is in deze naamgeving.

Jammer dat het geheugen van B&W niet verder dan 65 jaar teruggaat waardoor de historische namen van de boerderijen op welk land de huisvesting plaats vind aan de vergetelheid wordt prijsgegeven. Als eerste natuurlijk boerderij Mildenrust, maar ook te denken valt aan Harterust.

Beiden aan de zuidzijde van de Sloterweg gelegen. Aan de noordzijde lagen nog boerderij Kweekhoven en Land en Veelust. Wat meer naar het westen, voorbij de Ringspoordijk, kwamen nog meer mooie namen voor boerderijen voor, die een positieve connotatie hebben: Kent U Zelven, Nooit Volmaakt, Ons Genoegen, Weltevreden. Er zijn genoeg historische namen te vinden om nog een hele woonwijk van straatnamen te voorzien. Interessanter dan de weinigzeggende namen waarvoor is gekozen. Jammer dat niemand erin gekend is.

Nico Jansen.

Uit: de Westerpost van 24 februari 2016.