Koers Tweeduizendvijfentwintig

Enkele weken geleden heb ik al kort iets geschreven over de ambitieuze plannen van wethouder Eric van der Burg om tot 2015 maar liefst 50.000 nieuwe woningen te bouwen in Amsterdam, waarvan een belangrijk deel in Nieuw-West.
 
Proef even het getal op de tong, weet dat er gemiddeld 1,6 persoon per woning woont en er moeten 80.000 extra bewoners een plekje vinden om te leven, te werken en te ontspannen. Dat binnen 9 jaar realiseren lukt, denk ik, alleen in een autoritair geregeerde samenleving, zoals in China. Rond 2030 reiken de ambities liefst tot 1 miljoen inwoners!

Binnen de beperkte ruimte die Amsterdam nu nog heeft is en blijft dat erg lastig in te passen zonder dat reeds aanwezige inwoners moeten inschikken en allerlei functies zoals bedrijventerreinen en volkstuinparken over de gemeentegrens bij de buren te deponeren. Van de 17 gebieden waarop het oog van de wethouder is gevallen liggen er twee in ‘ons’ gebied: Schinkelkwartier en Oeverlanden Nieuwe Meer. Bouwsteen 16 en 17.

Het rapport telt 70 bladzijden en bevat veel ambtelijk beleidsjargon wat voor uw reporter nog niet zo gemakkelijk valt te interpreteren. Het valt wel op dat praktisch alle locaties gekenmerkt worden door negatieve woonfactoren. Teveel lawaai, teveel stof, teveel vliegtuigen. Daar wordt laconiek aan voorbij gegaan door de normen in de toekomst gewoon wat ruimer te stellen.

De fouten die in de wederopbouwperiode gemaakt werden, door de woningnood met kwalitatief ontoereikende woningen te lenigen, liggen met deze plannen weer op de loer. Wat Oeverlanden Nieuwe Meer betreft wordt opgemerkt dat deze bouwsteen geen eenvoudige opgave is omdat dit in de Hoofd Groenstructuur ligt waarbij Rijk en Provincie hun invloed kunnen laten gelden.

Dat er bij veel bewoners draagvlak is voor behoud van deze groene stadsrand met hoge waarden voor natuur- en recreatie wordt niet genoemd. In 1985 sneuvelde het plan van wethouder Jan Schaefer om hier huizen te bouwen. Niet alles in de plannen is kommer en kwel. Er worden serieuze plannen gepresenteerd voor een meer duurzame stad die voor een belangrijk deel met restwarmte van de Hemweg-Centrale wordt verwarmd. Niet genoemd wordt dat de toekomst voor kolencentrales ter discussie staat.

Betere fietsverbindingen worden genoemd om autoverkeer terug te dringen. Hoogwaardig openbaar vervoer wordt belangrijk gevonden, maar verzet tegen de Westtangent in Nieuw Sloten valt buiten de planbeschrijving. Het doortrekken van de Sloterweg wordt genoemd op bladzijde 43. Daar wordt uw reporter oprecht blij van. Sinds 1990 word erover gesproken, voeg nu maar eens de daad bij het woord. Ik houd u op de hoogte.

Nico Jansen.

Uit: de Westerpost van 24 februari 2016.