Restauratie Akermolen

De Akermolen aan de Ringvaart in Osdorp wordt gerestaureerd. In de oude glorie hersteld, herbergt de molen straks een koffie- en theeschenkerij en een informatiepunt. Rondom de molen komt een grote ecologische tuin.

De Akermolen dateert uit 1874 en is nu alleen nog een vervallen molenstomp. Het monument is van historisch belang. De molen maakt deel uit van de oude Stelling van Amsterdam. Onder de molenstomp bevinden zich nog waterwerken die de Akerpolder droog hebben gehouden. Die werken konden het land ook onder water zetten in tijden van oorlog. Zo heeft de molen een rol gespeeld in de Linie van Amsterdam. Deze linie bestond uit natuurlijke wateroppervlakken (het IJ, de Zuiderzee en de Haarlemmermeer) en uit dras te zetten gebieden met her en der verdedigde doorgangen. Dit maakte de oversteek te voet of per boot nagenoeg onmogelijk voor de vijand.

Active Image

Onder aan de dijk staat het poldergemaal de Aker die de maalfunctie van de molen heeft overgenomen. Naast de molen is te zien is dat het uitgemalen water via een open goot naar de Ringvaart wordt afgevoerd.

De Akermolen ligt midden in de Groene AS. Dit is een ecologische verbindingszone en doorgaande fietsroute aan de zuidwestkant van Amsterdam. De as verbindt de veenweidegebieden van Amstelland met die van Spaarnwoude. Op 30 oktober 2008 vond een boottocht plaats langs projecten van de Groene AS, met aansluitend de opening van het herstelproject door betrokken bestuurders. Voor AGV werd de starthandeling verricht door Lammy Garming, lid van het dagelijks bestuur.

Ook inrichting ecologische tuin
Wat is straks het resultaat? In de Akermolen komt een koffie- en theeschenkerij in combinatie met een informatiepunt over de Groene AS, de Stelling van Amsterdam en de lokale waterstaatkundige geschiedenis. Rondom de molen wordt een ecologische ‘Groene AS’ tuin aangelegd. Langs de molenstomp voert een mooie ecologische fiets- en wandelroute. Bovendien leidt de provincie de fietsroute van de Stelling van Amsterdam langs de molenstomp. Over de Ringvaart willen de samenwerkende partijen een voet/fietspontje laten varen, zodat er een directe verbinding komt met Badhoevedorp en de nabij liggende forten van de Stelling (onder andere in de gemeente Haarlemmermeer), waardoor diverse nieuwe interessante fiets- en wandelroutes ontstaan.

In het project werken verschillende partijen samen: AGV, Stadsherstel Amsterdam, Stichting De Oude Molen, het stadsdeel Osdorp, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Herstelling en Fundeon.

Lees meer over de historische achtergrond van de molen en de restauratie op de website van Stadsherstel Amsterdam.

Van: www.agv.nl