Gaat zorgboerderij De Boterbloem dan toch verdwijnen?

Als het aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Osdorp ligt dan is het antwoord ja. Het DB heeft de Boterbloem enige tijd geleden laten weten ‘voornemens te zijn de bruikleenovereenkomst per 31 oktober 2009 op te zeggen’.

Dat zou het einde betekenen van een uniek landbouwbedrijf in de Lutkemeerpolder. Een landbouwbedrijf dat meer is dan een bedrijf, het is een uniek project waar ecologische landbouw hand in hand gaat met zorg en educatie. Eigenaresse Trijntje Hoogendam boert sinds 1996 op het land van haar vader en daarmee is zij de 3e generatie Hoogendam op boerderij de Boterbloem. De uitgangspunten van de Boterbloem: op verantwoorde wijze voedsel telen. Waarbij gelegenheid wordt geboden aan álle Amsterdammers om het agrarisch bedrijf te beleven.

Active Image

Algehele mobilisatie
Op dinsdag 14 oktober 2008 was er in Osdorp een openbare raadsvergadering. Na afloop, 21.00 uur, was er gelegenheid tot inspraak. En hoewel het onderwerp Lutkemeerpolder niet op de agenda stond hebben medewerkers van de Boterbloem alle vrienden en donateurs opgetrommeld om te gaan inspreken. En ze waren er: met ruim 50 mensen. En hoe. Zes vlammende betogen werden losgelaten op de bestuurders van Osdorp. Emoties liepen hoog op.

Desillusie
Zelf was ik niet op de bijeenkomst aanwezig, maar op de website van De Boterbloem staat het volgende verslag. “Maar wat een desillusie. Bestuurders zaten onderuitgezakt en ongeïnteresseerd op hun stoel.  Altijd weer hetzelfde gereutel. “We zetten in op werkgelegenheid (onderbouwing 0,0), groen bedrijventerrein, duurzaamheid, probleemjongeren.” “Niets wordt hard gemaakt, helemaal niets, maakt niet uit, als er maar gebouwd kan worden.” En even verderop gaat het verder: “Ga eens zorgen voor je burgers. Luister naar ze en informeer ze volledig en tijdig. Zorg dat de stad leefbaar blijft, maak gebruik van bestaande voorzieningen zodat geen gemeenschapsgeld wordt uitgegeven aan projecten die BEDACHT zijn en vaak heel veel gemeenschapsgelden eisen. Die kunnen we beter gebruiken om mensen in een moeilijke positie te ondersteunen.”

Strijdbaar
De groep vrienden en donateurs van De Boterbloem, met Trijntje Hoogendam voorop laat het er niet bij zitten. Zij hebben aangekondigd zich tot het uiterste te verzetten tegen sluiting van het bedrijf. Als u het project wil steunen dan kan dat o.a. door donateur te worden. Kijk op de website www.deboterbloemamsterdam.nl.

Arie van Genderen

Uit de Westerpost van 12 november 2008.