Een terugblik op het afgelopen jaar

Het jaar 2008 zal, vooral door de kredietcrisis, lang in het geheugen van de mensheid blijven hangen. Natuurlijk waren er nog veel meer grote en kleine gebeurtenissen in dat jaar, ook dicht bij huis. Hierna een kort overzicht van één jaar dorpsnieuws.

Januari
Om te beginnen was daar de Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad. Gastspreker was dat jaar de Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, de heer Peter Visser. De belangrijkste punten uit zijn toespraak betroffen de bouw van de school Het Bovenland en de aanleg van groene scheggen in Noord-Holland. Eén zo’n groene scheg zal gevormd gaan worden door de aan te leggen Tuinen van West.
Verder in die maand nog veel aandacht voor de Cultuurhistorische Verkenning en een In Memoriam voor de op 97-jarige leeftijd overleden heer J.E. Weegenhuise. De heer Weegenhuise was van 1930 tot 1972 onderwijzer van de St. Jozefschool in Sloten.

Februari
De maand begon met een roerige informatieavond in de kantine van Tuinpark VAT. Het onderwerp: de UMTS-mast op het Xeniosterrein. Veel omwonenden maakten bezwaar tegen de plaatsing van de mast omdat ze gezondheidsschade vrezen. Maar alle protesten hebben niet geholpen en de mast staat er. Of hij werkt is niet duidelijk. Verder een lang artikel over nieuwe plannen van de luchthaven Schiphol, die de geluidsoverlast in Amsterdam West drastisch zullen doen toenemen. Het experiment dat Schiphol opstartte, met de zogenaamde ‘korte bocht’ moest echter na enkele weken al gestopt worden. Het regende klachten.

Maart
Onder de kop ‘De waardering van de waardevolle aspecten in het buitengebied’ werd de serie over de Cultuurhistorische Verkenning (CHV) afgesloten. De conclusie ten aanzien van het buitengebied (Oud Osdorp en Lutkemeer) was dat het gebied een dermate fragmentarisch karakter heeft dat er geen hoge cultuurhistorische waardering aan gegeven kan worden. Toch krijgt de Osdorper Binnenpolder van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg de kwalificatie van ‘een middeleeuws relict in een omgeving waar alles is veranderd’. In het samenvattende artikel van de CHV wordt nog eens benadrukt dat het dorp Sloten niet zo bijzonder is dat het zou kunnen worden aangewezen als ‘beschermd dorpsgezicht’. Maar volgens de deskundigen is het dorp in de stedelijke context toch bijzonder genoeg om te behouden. De Dorpsraad spant zich in om de aanbevelingen uit de CHV op te laten nemen in het nieuwe bestemmingsplan voor Sloten.
Tenslotte deze maand ook uitgebreid aandacht voor de herziene bouwplannen voor de Sloterweg 1269, de voormalige garage Kuykhoven. Plannen die door de omwonenden een stuk positiever werden ontvangen dan de eerder ingediende plannen.

April
Sinds de aanleg van het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder is de Lutkemeerweg een doorgangsweg geworden voor auto’s die vanaf de Osdorperweg naar de Lutkemeer willen. Dit tot ongenoegen van de meeste bewoners langs de Lutkemeerweg. Er is veel overleg geweest tussen bewoners, bedrijven en het stadsdeel. Maar een oplossing is niet voorhanden. Er lag een voorstel om ter hoogte van de nummers 252 en 252 de Lutkemeerweg af te sluiten. Dat werd opgehouden vanwege gerechtelijke procedures. Maar die zijn uiteindelijk opgelost en de afsluiting is een feit.
De geluidsoverlast van Schiphol houdt de gemoederen nog steeds bezig en André Schelleman, bewoner van de Noorderakerweg, neemt het initiatief tot de oprichting van een pressiegroep die Nieuw- en Oud West moet gaan vertegenwoordigen in het Schipholoverleg.

Mei
Naast aandacht voor Koninginnedag in Sloten ook de presentatie van de Voorjaarstuinen Competitie. Een achttal foto’s in kleur in de krant en verder enkele tientallen foto’s op de website van uw redacteur. Lezers van de Westerpost konden een stem uitbrengen op drie in hun ogen mooiste tuinen. Winnaar werd de tuin van Sloterweg 833.
Verder deze maand veel geklaag over politieke en ambtelijke traagheid bij het stadsdeel Osdorp, zowel vanuit Oud Osdorp als uit Sloten en omgeving. De UMTS-mast op het Xeniosterrein kreeg weer de nodige aandacht omdat NUON en KPN zonder de nodige vergunningen in de dijk aan het graven waren om leidingen naar de mast te kunnen aanleggen.

Juni
Onder de kop ‘Beminnenswaardig’ het verslag van een interview met Theo Bankras, pastoor van de St. Pancratiuskerk in Sloten. Pastoor Bankras vierde het feit dat hij 50 jaar als priester werkzaam was, waarvan 25 jaar in Sloten. Een dubbel jubileum dus.
Dan uitgebreid aandacht voor de presentatie van de nota ‘Visie, missie, ambities en strategie van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp’. Door middel van een interview met de voorzitter van de Dorpsraad worden de belangrijkste onderdelen uit de nota besproken. Heel erg kort samengevat luidt de missie: ‘beschermen van eigentijds wonen in de historische omgeving van Sloten-Oud Osdorp’.
Verder uitgebreid aandacht voor het kunstenaarsproject Nieuw en Meer en delen van de Stelling van Amsterdam. Ook dit jaar werden de vrijwilligers die actief zijn voor de Dorpsraad weer in het zonnetje gezet. Hoogtepunt was de excursie door de Oeverlanden. En, een dappere jongeman uit Sloten voorkwam een grote brand in Natuurpark Vrije Geer.

Juli
De Tuinen van West: wie zit er op te wachten? Volgens de betrokken Stadsdelen, de Centrale Stad en de Provincie is er grote behoefte aan recreatiegebieden dicht bij de stad. Miljoenen worden er daarom de komende jaren geïnvesteerd om het gebied geschikt te maken voor intensief recreatief gebruik. En daar zijn de huidige gebruikers van het gebied, lees de boeren en bewoners, niet allemaal even blij mee. Maar wie weet en kunnen we over tien jaar eenzelfde enthousiast verhaal schrijven over de Tuinen van West als over de geschiedenis van De Oeverlanden.
Wegens vakantie pas in de krant van augustus opgenomen het bericht dat op vrijdagmiddag 4 juli de Molen van Sloten door een ongeval met dodelijke afloop één van zijn actiefste vrijwilligers verloren heeft: Joop Dousi.
Bij het wiekdraaien werd hij gegrepen door een molenwiek, viel over het hek van de stelling op het dak boven de ingang van de molen. Hij overleed ’s avonds aan inwendige bloedingen in het ziekenhuis. Dousi was 75 jaar.

Augustus
Augustus feestmaand had de kop van dit hoofdstukje kunnen luiden. Twee grote festiviteiten in ons gebied. Eerst ging op 9 en 10 augustus ‘Sloten op z’n Kop’ met op zaterdag de grote BBQ en bal na. Op zondag de kunst- en creamarkt, plus allerlei activiteiten in de speeltuin en bij de molen. En op 23 en 24 augustus gingen ze in Oud Osdorp ‘Over de Rand’. Beide feesten waren, ondanks het wisselvallige weer een groot succes.
Op 21 augustus was er weer een bijeenkomst over de bouw van de school Het Bovenland. Stadsdeel en de ASKO willen snel gaan bouwen, Sloten en de Provincie zijn tegen. Het lijkt er op dat het stadsdeel hoe dan ook gaat bouwen.

September
In het eerste nummer van september uiteraard nog veel aandacht voor het ‘Over de Rand’ festival. Bij het kunstenaarsproject Nieuw en Meer kreeg men hoog bezoek. Minister Plasterk was uitgenodigd om de tentoonstelling Atelier Malkovich officieel te openen. Architectuur voor dwergen luidde de kop van het artikel waarin de expositie werd beschreven.
Verder natuurlijk aandacht voor de Open Monumentendag in de Sloterkerk en de politieacademie aan de Sloterweg die te koop staat. Wat gebeurt er met de gebouwen en het terrein als de verkoop doorgaat?
De dorpsraad ligt overhoop met het stadsdeel over de aanleg van een dam bij de Osdorperweg nr. 502. Of is het toch een brug zoals aangevraagd in de bouwvergunning?
De op 17 september door het Stadsdeel Osdorp georganiseerde bijeenkomst over het ontwikkelen van een visie op de toekomst van het dorp Sloten trok erg veel publiek. Na de bijeenkomst is een visiewerkgroep opgestart, met bewoners en deskundigen, om de visie nader uit te werken. Begin 2009 zal worden gerapporteerd.

Oktober
Dit was de maand van de Najaarstuinen Competitie. Deze keer is voornamelijk gekeken naar geveltuintjes en tuinornamenten. Ook nu weer een deel van de foto’s in de krant en de rest op de website. Lange tijd zag het ernaar uit dat de eerste prijs naar de Osdorperweg 803 zou gaan, maar op het laatste moment kreeg Dorpsplein 5 in Sloten nog een flink aantal stemmen binnen en versloeg zo op het nippertje de Osdorperweg.
Verder aandacht voor de hinder van het vrachtverkeer door het dorp Sloten, de opening van een cadeauwinkel aan de Zuiderakerweg en zwemvereniging De Dolfijn.
Op 30 oktober ging de eerste spade de grond in voor de restauratie van de Oude Molen aan de Ringvaart.

November
We openen de maand met het bericht dat het langverwachte ooievaarsnest nu dan eindelijk is geplaatst in Natuurpark Vrije Geer. Na dit vrolijke bericht direct daarna een oproep van zorgboerderij De Boterbloem om donateur te worden van de stichting. De boerderij aan de Lutkemeerweg dreigt namelijk te moeten verdwijnen ten behoeve van het bedrijventerrein. Men zoekt nu steun om dat te verhinderen. En nog een treurig bericht: aan de Osdorperweg 935 is op 12 november een woonhuis volledig uitgebrand. De enige persoon die in het huis aanwezig was kon zichzelf wel in veiligheid brengen, maar niet verhinderen dat de woning uitbrandde. Omwonenden zijn erg geschrokken van het feit dat de brandkranen dichtbij de woning niet werkten en de brandweer dus water uit de sloot moest pompen.

In een tweetal artikelen vertelde historicus Erik Swierstra het verhaal van de verdwenen dorpen in en bij de Haarlemmermeer. En de nieuwe mederedacteur van deze pagina, Pamela Louwers, schreef een artikel over de ‘verdwenen’ kerk aan de Osdorperweg.

December
Nog meer historie, nu over een bijzondere woning, Sloterweg 75 en de geschiedenis van de tram naar Sloten. En dan de kastanjebomen voor de Sloterkerk Het was al lang bekend dat de bomen ziek waren en één was eerder dit jaar al gesneuveld. Maar nu zijn de andere twee ook weg. Een kaal gezicht, maar er is hoop. Vóór 1 april 2009 zullen er drie nieuwe bomen geplant worden.
Op de valreep van het oude jaar een uitgebreid artikel over de Ringvaartdijk Oost. Dat is het gebied van de Sloterbrug tot aan de Nieuwe Meer. De woonbootbewoners wachten al tientallen jaren op aansluiting op het riool en de waterleiding. Twee jaar terug leek er overeenstemming met de belangrijkste partijen, maar er is weer uitstel. Onderzoek heeft uitgewezen dat de dijk waaraan de boten grenzen niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. De dijk moet worden versterkt, dat gaat even duren, maar het goede nieuws is dat dan wel gelijk alle kabels en leidingen op orde gebracht gaan worden. Twee jaar gaat het hele project nu nog duren.
En niet te vergeten: Theo Duurenkamp van de Osdorperweg zat in de finale van het Groot Dictee der Nederlandse taal. Zijn score: 27 fouten, bij een gemiddelde van 37. Niet slecht dus.

Arie van Genderen

Uit de Westerpost van 7 januari 2009.