Reactie: De Osdorperweg

Naar aanleiding van de repliek van Jan Ligthart op het commentaar van Hans Hekker, nog eenmaal een reactie van een bewoner van de Osdorperweg op de plannen voor buslijn 80.

Beste heer Ligthart,

N.a.v. uw ingezonden brief d.d. 27 mei, het volgende: U wil erg graag een bus over de Osdorperweg zien rijden. Waarom? Dat is mij tot op heden een raadsel. Hoe kunt u over deze geweldig mooie weg een bus laten rijden?

De Osdorperweg heeft de status B-Weg! (een smalle verharde weg, meestal een dijkje, waarop alleen verkeer was toegelaten met een maximale breedte van 2,2 m en een maximale wieldruk van 2,4 ton). Al is deze status sinds enige jaren niet meer in het RVV opgenomen, het zegt wel iets over deze weg. De weg is veel te smal om groot verkeer te hebben. Buiten dat wordt de weg helemaal stuk gereden. We praten over een dijkje.

Wij, als bewoners, weten van te voren waar we terecht zijn gekomen. Een zeer mooie dijk, waar wij veilig zonder veel geluidsoverlast willen wonen. Een plek waar wij inderdaad geen vervoer hebben, daar hebben wij voor gekozen, daar te gaan wonen!

Wij willen geen bus over onze dijk! Het is door al het sluipverkeer al een gevaarlijke weg voor fietsers en voetgangers geworden. Het sluipverkeer neemt verder toe, door bedrijven terreinen als Mediamarkt en Outlet aan de andere kant, bestuurders, halen snelheden van 80-100, zelfs 140 km/uur. Moet daar ook nog een buslijn over heen?

Door de komst van een bus zal dit nog veel gevaarlijker worden. Dit zal ook zeer veel geluidsoverlast veroorzaken. Ook dit willen wij niet. Tevens wordt het aangezicht verpest door de grote bus, die over deze mooie weg zou moeten rijden.

Ik verzoek u vriendelijk van dit idee, af te zien. Het is niet wat de bewoners willen. En om nou alleen aan uw prettige busritje te moeten voldoen?

Bedankt, Een bewoner, I. Haak. 

Uit: de Westerpost van 4 juni 2014.