R.K. Parochiekerk Sint-Pancratius 115 jaar

Een in 1899-1901 tot stand gekomen Rooms-katholieke Kerk met aangrenzende Pastorie en Erfscheiding, in opdracht van het kerkbestuur gebouwd naar een ontwerp van de architect J. Stuyt in een sobere rationalistische architectuurstijl, geïnspireerd op de vroegchristelijke basiliekbouw.

Bouwheer was pastoor J.H. Haverman; de aannemer was H.R. Hendriks. De eerste steen werd op 12 mei 1900, de feestdag van de H. Pancratius, gelegd door Mgr. B. Dankelman. Op 21 maart 1901 werd de kerk geconsacreerd door Z.D.H. Mgr. Caspar Bottemanne, bisschop van Haarlem.

Om dit heugelijke feit te vieren willen wij dit 115 jaar bestaan van onze Kerk vieren in het weekend van Palm zondag. De viering op zaterdag begint om 19.00 uur en de Hoogmis m.m.v. het Latijns Koor ‘Vox Laudans’ begint zondag om 10.30 uur. Gezien de huidige tijd is het heel bijzonder dat een Kerk in deze tijd nog steeds dienst doet als centraal punt in Sloten. Dit is uiteraard een mooi begin voor de vieringen in ‘De Goede Week’ U bent welkom op Witte donderdag om 19.00 uur, Goede Vrijdag om 19.00 uur en de Paaswake om 21.00 uur. De vieringen in de Goede Week worden allemaal voor gegaan door Kapelaan H. Versteeg. Onze Kapelaan heeft voor alle zaken gezorgd om van deze Goede Week iets speciaals te maken.

U bent van harte welkom om alle vieringen bij te wonen. De viering op 1e Paasdag is om 10.30 uur en wordt voorgegaan door Pater L. Mulder, die speciaal uit Eindhoven komt om voor te gaan in onze Parochie. Heeft u geen vervoer om naar de Kerk te komen neem contact met ons op en wij verzorgen vervoer van huis naar de kerk en weer terug. U kunt contact opnemen met het kerkbestuur van de St Pancratiusparochie Amsterdam-Sloten.

Uit: de Westerpost van 23 maart 2016.