27 april – Koningsdag op Sloten

Over ruim een maand is het al weer zo ver! Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen en doen ons best om de traditie van het feest op Sloten hoog te houden.

Nu staat al vast dat u weer mee kunt doen aan het ringsteken. Bij gebrek aan paarden gaan we dit jaar ringsteken op de fiets en met de kruiwagen. U kunt vast gaan trainen! Verder zullen er allerlei spelletjes op straat en in de speeltuin worden georganiseerd. En aan het eind van de dag is een biertje bij café Kerkzicht natuurlijk weer een mooie afsluiting.

Vrijmarkt-regels
Nu het voorjaar echt aangebroken lijkt, krijgt iedereen vast weer het zolder-opruim-gevoel… Daarom noemen we alvast even een paar afspraken die we op het dorp maken rond de verkoop op de vrijmarkt: Iedereen – of je nu op het dorp woont of niet – is welkom om hier te komen verkopen. Bewoners van het dorp – die willen verkopen – hebben wel het eerste recht om voor hun eigen huis met hun handel te gaan staan. Ook is het niet toegestaan op de weg je kleedje neer te leggen. Het dorp moet altijd toegankelijk blijven voor de hulpdiensten. Bovendien is dat ook niet echt handig… Daarnaast zullen we in het dorp een aantal plekken afzetten met rood/wit-lint.

Met deze afzettingen reserveren we plekken in het dorp waar we bijvoorbeeld speeltoestellen gaan plaatsen. Vorig jaar hadden we over al deze zaken helaas wat misverstanden. Vandaar – en omdat Koningsdag op Sloten de laatste jaren steeds populairder wordt – dat wij dit nu (en in de komende weken) alvast onder ieders aandacht willen brengen.

Het bestuur van de Oranjevereniging Sloten

Uit: de Westerpost van 16 maart 2016.