Stinzenfora in bloei

Wat leefden ze eenvoudig toen
in simpele huizen tussen groen
met boerenbloemen en een heg

Deze strofe komt uit het lied van Wim Sonneveld uit 1965. De boerenbloemen zijn vaak de zogenaamde stinzenplanten, die al vroeg in het voorjaar bloeien en een vrolijk effect bewerkstelligen in een periode aan het einde van een lange winter waarbij de natuur er maar kaal bij ligt. Op de loer liggende depressie kan door fleurige bloei die de nadering van de lente aankondigt, wellicht bestreden worden. De naam stinze komt uit de Friese taal, wat stenen huis betekent. In een tijd dat alleen de welgestelden zich zo’n huis konden veroorloven met een pronktuin. De gewone mens had geen tijd en geld voor nutteloze zaken, alleen maar werken in het zweet zijns aanschijns.

Gelukkig braken betere tijden aan en ook boeren en burgers konden zich gaan wijden aan een siertuin, in navolging van de hoge heren en ook dames. Op de erven van verschillende boerderijen in ons gebied valt er hier en daar nog wat van te zien, bijvoorbeeld Sneeuwklokjes en Winteraconieten. In het Siegerpark staan meerdere soorten planten die komende tijd gaan bloeien, Gulden sleutelbloem, Daslook, Wilde hyacint, de befaamde Bluebell waar Engelsen zo dol op zijn. In nog betere verzamelingen van grotere parken komen soorten voor als Holwortel, Geelster, Lenteklokje, Bostulp, Longkruid, Vogelmelk. Daarvoor moeten we iets verder uit de buurt, het Wiedijkpark tussen Calandlaan en Lelylaan, of het Jac.P. Thijssepark in Amstelveen, of de Heimanshof in Hoofddorp, of het Haarlemmer Hout met het befaamde plantje Haarlems klokkenspel. Aangezien de bloeiperioden grofweg lopen van half februari tot half mei en alles afhankelijk is van de temperaturen in die tijd, komt het erop aan op het juiste moment te gaan kijken. Actuele informatie hierover kan worden verkregen op de website: www.stinze-stiens.nl/stinzenfora-monitor.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 23 maart 2016.