Poepen van de stress – ooievaars in Oud Osdorp

De jonge ooievaars, die bovenop de schoorsteen van de voormalige Lutkemeerschool op Oud Osdorp zijn geboren, zijn op 21 juni 2019 alsnog geringd.

Ruben Scholte van de Bomenploeg van de gemeente Amsterdam kon het nest met ‘zijn’ hoogwerker gelukkig makkelijk bereiken. Eenmaal op de grond werden de drie tiener-ooievaars door Engbert van Oort geringd, gemeten en gewogen. De vogels hielden zich weer schijndood, hun overlevingsstrategie. Hun snavels zijn gereinigd (poepstro er uitgepulkt). Engbert: “Wat geven jullie ouders je te eten?” Toen de vogels weer naar boven gebracht waren, bleek dat de middelste vogel van de spanning wat gepoept had. Ach…

De Lutkemeerschool-lichting 2019 kreeg de nummers 5E995 t/m 5E997 toebedeeld. De zwaarste woog 3.750 en de lichtste 2.895 gram. Hun vleuggellengte varieerde van 36,5 tot 44,2 cm. Tamar Frankfurther noteerde alle gegevens, zodat deze in de officiële STORK-administratie kunnen worden opgenomen. Interessante terugmeldingen (door vogelspotters elders in Nederland en Europa) worden uiteraard in deze Rubriek in de Westerpost vermeld. Hans de Waal heeft een filmpje gemaakt van het ringen. Dit staat op de website ooievaars020.nl (waar ook alle andere meet- en terugmeldgegevens te vinden zijn).  (Foto: Anja Rol)

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 juni 2019.