Hout voor insecten, vogels en muizen

Ter afscherming van het afvalpunt bij de Slotense Osdorperweg zijn de nieuwe Vrije Geer-beheerders een houtwal begonnen met de aanleg van een houtwal.

Ruud en Marina bouwen met vereende krachten de houtwal.

Marina den Ouden en Ruud Lutterlof leggen uit: “Het is de bedoeling dat het hout van de tijdens de recente mei-storm gesneuvelde bomen hier een tweede leven krijgt. Het gestapelde hout ziet er voor ons mensen niet alleen leuk uit, maar is nuttig voor insecten. Doordat er diverse houtsoorten gebruikt zijn (es, appel, plataan, populier, wilg, kastanje), zal er op termijn een breed scala aan paddenstoelen op de stammen gaan groeien.

De winterkoning en het roodborstje kunnen nestelen. Egels en spitsmuizen kunnen hier schuilen en diverse insecten en spinnen voelen zich hier ook thuis. Dat is van belang, omdat zij aan de voet van de voedselketen in de natuur staan. Zo profiteren direct en indirect een heleboel dieren van deze wal!”

Boor mee
Het zou mooi zijn wanneer op de zaagvlakken van het hout gaatjes met diverse diameters geboord worden. Dat moet dan wel met een scherpe boor gebeuren. Dan ontstaat er geen rafelig gat. Solitaire bijen maken graag gebruik van die holletjes met gladde ‘muren’. Dan beschadigen hun vleugeltjes niet.

Laat het hout liggen
Voor alle duidelijkheid nog twee regels: Laat dit hout liggen; het is níet voor uw houtkachel! Náást deze houtwal mag nog altijd geen groenafval worden gestort! De gemeente houdt toezicht en bij deze vragen we omwonenden om ook een oogje in het zeil te houden dat men zich aan deze (toch eenvoudige en redelijke) afspraken houdt.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 26 juni 2019.