Osdorperweg wil dezelfde aanpak als Sloterweg

Voor de bewoners van de Osdorperweg staat het nu vast: de verkeersproblematiek moet nét zo worden aangepakt als op de Sloterweg.

De regie moet weg bij het stadsdeel en over naar de Stopera. Net als de Sloterweg zit ook de Osdorperweg al tientallen jaren in het verdomhoekje.

Al decennia lang fungeert de smalle dijkweg als snelle sluiproute tussen Osdorp en Halfweg, Haarlem en de A9. Op 15 februari 2022 spreekt de stadsdeelcommissie voor de zoveelste keer over de Osdorperweg. Er ligt een wonderlijk plan op tafel. De weg zou versterkt moeten worden voor zwaar vrachtverkeer, terwijl dit onder het Hoofdnet Fiets valt en hier een verbod geldt voor doorgaand zwaar vrachtverkeer.

Osdorperweg lijkt sterk op Sloterweg
Het gemeentelijke ‘Mobiliteitsplan Nieuw-West, Amsterdam Autoluw’ geeft beide wegen ook dezelfde status. Die van ‘erftoegangsweg’ en beide zijn onderdeel van ‘het Hoofdnet Fiets’. Het enige verschil is dat bij de Osdorperweg al sinds 1963 een verbod voor doorgaand zwaar vrachtverkeer geldt. Vrachtwagens zonder ontheffing mogen alleen over de Osdorperweg rijden als ze smaller zijn dan 2,20 m en de as-last onder de 4,8 ton blijft. In beide gevallen gaat het dus om een eeuwenoude dijk met een smalle weg zonder vrijliggende fietspaden waar niet eens overal een voetpad is.

Historisch besluit over Sloterweg
Maandag 31 januari 2022 werd bekend dat de Amsterdamse gemeenteraad een voor de Sloterweg historisch besluit heeft genomen. Na tientallen jaren actievoeren voor de verkeersveiligheid en het doorstaan van steeds wisselende kortdurende experimentele tussenoplossingen, stemde een meerderheid van de raad voor het instellen van vier elektronische knips op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten. Wie tot nu toe gewend is om dit gebied als doorgangsroute te doorkruisen om de opritten van de snelwegen te bereiken, zal na komende zomer over het daarvoor bestemde Hoofdnet Auto moeten rijden. Bewoners van Sloten en Nieuw Sloten krijgen een ontheffing om de camera’s zonder verkeersboete te kunnen passeren.

B&W behandelt raadsadres
De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO), waaraan veel bewoners van de Osdorperweg zijn verbonden, stuurde eind januari een raadsadres naar de gemeenteraad. Wie dit leest, ziet dat de maat voor veel bewoners van de Osdorperweg nu echt helemaal vol is. Het vertrouwen in stadsdeel Nieuw-West, tot nu toe verantwoordelijk voor de Osdorperweg, is gedaald tot een dieptepunt. De KOO verzoekt verkeerswethouder De Vries om de regie over de Osdorperweg, net als eerder bij de Sloterweg is gebeurd, over te nemen van het stadsdeel. Dit verzoek stond op dezelfde dag op de agenda van de gemeenteraad toen de raad uitgebreid discussieerde over de Sloterweg. De raad verzocht de wethouder om deze brief te beantwoorden.

Cosmetische ‘oplossingen’
Grootste klacht in het raadsadres betreft de onvrede over het al tientallen jaren slepende proces van eindeloos overleg met het stadsdeel. Telkens weer is er sprak van nieuwe onderzoeken, uitstel van uitvoering van plannen, uitvoering van wisselende marginale maatregelen, die net zo vaak weer werden ingetrokken en zelfs weer opnieuw werden ingevoerd! Het gaat hier dan om: het plaatsen en weghalen van drempels, chicanes, versmallingen, smileys, snelheidsborden, bliksemschichtbelijning, herhalingsborden, fietssuggestiestroken, bordjes ‘alleen bestemmingsverkeer’ en een ‘nep-inrijverbod’ tijdens de spitsuren. Kortom, allemaal maatregelen van cosmetische aard die niet bijdroegen aan het verminderen van het sluipverkeer en het verhogen van de veiligheid.

Zonder handhaving geen naleving regels
Omdat er bovendien van handhaving in al die jaren nooit sprake is geweest, worden het inrijverbod tijdens de spitsuren (sinds 2014), het verbod voor zwaar vrachtverkeer (sinds 1963) en de snelheid van 30 en 50 km (sinds 2007) massaal genegeerd. Daar komt nog eens bij dat het wegdek continu opnieuw aan gort wordt gereden en daarna verwaarloosd wordt. Oorzaak is het vele en te zware verkeer dat de veendijk doet verzakken en verschuiven met als gevolg verzakkingen en scheuren in het wegdek, leidingbreuken en trillingsschade aan de huizen waarbij vooral de dijkwoningen het moeten ontgelden.

Tegenstrijdig beleid
Het valt de bewoners die zich al langere tijd voor de Osdorperweg inzetten op dat stadsdeel Nieuw-West hier een zwalkend en tegenstrijdig beleid voert. Uitbreiding van bedrijven zou sinds 2010 niet meer worden toegestaan. Méér zwaar vrachtverkeer zou niet kunnen, maar tóch zou de weg nu wél geschikt moeten worden gemaakt voor zwaar vrachtverkeer. Het TNO-rapport uit 2000 over de trillingsschade is terzijde geschoven, terwijl Waternet de noodklok heeft geluid over de kwetsbare veendijk. In 2019 is extra budget toegevoegd om ook het in 2007 gerenoveerde stuk Osdorperweg te kunnen herstellen, hetgeen nu weer wordt afgewimpeld. In 2018 is vastgesteld dat deze weg geen deel meer uitmaakt van het Hoofd- en Plusnet Auto.

Hoe is dit alles te rijmen met het plan om de weg nu geschikt te maken voor zwaar verkeer en het faciliteren voor doorgaand verkeer? Hoe kan het dat er een lijst met uitgangspunten is samengesteld waarvan enkele elkaar tegenspreken? En: Waarom is de Tom Schreursweg met een beperkte vorm van burgerparticipatie in één keer omgezet in een éénrichtingsweg en werd de inspraak over de Osdorperweg wél opeens uitgebreid naar de omringende regio, terwijl de Osdorperweg al jarenlang een lijdensweg moet doorlopen? Waarom wordt de langverwachte onderhoudsaanpak van een deel van de Osdorperweg opeens vier dagen van tevoren afgeblazen via een huis-aan-huisbrief zonder dat precies duidelijk is waaróm er opeens een onverwacht aanvullend funderingsonderzoek nodig is?

Mysterieuze machten?
“Amsterdammer voelt zich bij bouwplannen vaak vernederd”, concludeerde deze week de gemeentelijke ombudsman. Wat de Osdorperweg betreft formuleerden enkele bewoners het als volgt: “Wat is het toch dat burgers steeds opnieuw zich weer zó moeten inzetten om hun bestuurders wakker te schudden om eindelijk eens in actie te komen?” En “Het lijkt erop of we te maken hebben met hogere, ongrijpbare machten die onze bestuurders op een of andere mysterieuze wijze in de tang houden…” Oftewel: niet de veiligheid van de bewoners staat voorop, maar de financiële en economische belangen van bedrijven. 

De Oud Osdorpers hopen dan ook vurig op een zelfde aanpak door hun gemeentelijke bestuurders als bij de Sloterweg…

Theo Durenkamp; 4 februari 2022.

Van:pastedGraphic_1.png www.theodurenkamp.nl