Oproep aan de lezer

De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp organiseert op 4 mei een middag rond het thema “Duitse soldaten in Sloten en verzetsman Jan Kars.” Door Duitse soldaten zelf in Sloten gemaakte foto’s, zoals van het parochiehuis, zijn onlangs opgedoken.

Daarnaast is er nieuwe informatie uit Zeeland over Jan Kars. Het programma wordt vormgegeven door Pim Ligtvoet, auteur van ‘In de schaduw van de oorlog. 1940-1945 in de polders van Nieuw West’. Medewerking wordt verleend door René Kok van het NIOD en door Joop Kool en andere oudere bewoners die de oorlog bewust hebben meegemaakt.

Het programma is onderdeel van de Huizen van Verzet activiteiten van het Amsterdamse 4 en 5 mei comité. Wij proberen tijdens deze middag o.a. materiaal uit deze tijd te presenteren aan de bezoekers. Wij hebben interessante, nog onbekende foto’s, die we zullen laten zien. We willen de lezers vragen of ze zelf nog interessant materiaal om dat met ons te delen.

Heeft u foto’s of ander materiaal in uw bezit en bent u bereid dit uit te lenen? Neem dan contact op met de Dorpsraad via het mailadres: de.dorpsraad@kpnmail.nl .

In de maand april zullen we via meerdere kanalen, waaronder de Westerpost, laten weten hoe het programma er precies uitziet en waar en wanneer u moet zijn.

Uit: de Westerpost van 17 februari 2016.