Juglans Regia in de gloria

In de zomerstorm van 25 juli 2015 ging de Canadese populier om, die zo fraai in het zicht stond langs het Anton Schleperspad in de Oeverlanden. De boom stak bijna 30 meter de hoogte in en stond op dat moment natuurlijk vol in het blad. Daarbij kwam de wind uit een ongebruikelijke richting, het noord-westen. Juist aan die zijde had de boom schade aan het wortelstelsel door de aanleg van een grote gastransportleiding begin jaren 90 van de vorige eeuw.

Deze factoren leidden tot de onfortuinlijke val. De wortelkluit stak zo’n 5 meter de hoogte in, waarmee de zichtlijn langs het fietspad werd belemmerd. Dat heeft het bestuur van de vereniging De Oeverlanden Blijven doen besluiten tot verwijdering van de stronk en herplant met een toekomstboom op die plek.

Een ongeveer 15 jaar oude Notenboom die elders in de verdrukking stond is afgelopen week verhuisd naar deze rondom vrije standplaats. Wanneer de boom goed aanslaat kan uiteindelijk een hoogte van 25 meter gehaald worden, waarbij de kroon een doorsnede van 15 meter kan krijgen. De leeftijd kan ruim 150 jaar bedragen waarbij in de nazomer, september/oktober, walnoten geraapt kunnen worden. Dat appelleert enorm aan de jager-verzamelaar die nog altijd schuilgaat in de Homo sapiens.

De soort komt origineel uit het gebied van Iran en Kaukasus en werd door de Grieken ingevoerd. De naam Juglans betekent zoiets als vreemdeling, ter onderscheid van de hen reeds bekende Hazelnoot. De Romeinen hebben later de soort in hun hele rijk verspreid en zodoende ook in ons land. De sterk aromatische stof die in blad en bolster zit heet toepasselijk jugladine, en houd insecten op afstand. Op boerenerven staat deze boom vaak aangeplant om het woonhuis insectenvrij te houden.

De bittere smaak van jugladine weerhoudt de Schotse Hooglandkoeien van stamvraat. De naam regia staat voor koninklijk. Dat duidt op de majestueuze vorm van een volwassen boom met zijn lichtgrijze stam. Aanvankelijk is de stam glad, maar mettertijd ontstaan diepe overlangse groeven en spleten.

De notenboom draagt pas vrucht wanneer deze 15 jaar oud is. Onze boom droeg afgelopen jaar voor het eerst vrucht, zodat verondersteld mag worden dat deze in het jaar 2000 is ontkiemd. We kunnen dan ook nog eens spreken van een millenniumboom. Dat ie vrucht mag afwerpen en het zicht mag bekoren op onze wandelingen tot in de verre toekomst.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 17 februari 2016.