Correctie over de smederij van de familie Olie

Onlangs heeft de heer Pim Ligtvoet een boek geschreven met als titel: In de schaduw van de oorlog. In deze rijk geïllustreerde uitgave wordt uitgebreid ingegaan op de benarde levenssituatie van met name de bewoners in Nieuw-West.

Namen en woonadressen worden expliciet genoemd. Zo verkrijgt men op pagina 24 helaas onjuiste informatie over twee smederijen aan de Sloterweg 1203 en 1257. Ik citeer: “Bij de smederij die Freek Olie samen met zijn broer Tinus dreef, lieten de Duitsers ook hun paarden beslaan, die her en der bij boeren waren gestald.” Dit is onjuist omdat de familie Olie deze smederij al in de dertiger jaren had overgedaan aan een andere eigenaar.

Verder was de heer Tinus (bedoeld zal zijn Martinus) reeds in 1939 gestorven, zodat hij onmogelijk paarden heeft kunnen beslaan. Tenslotte was de smederij gevestigd op huisnummer 1257 en niet op 1203.

Als kleinzoon van Martinus Olie wil ik de onjuiste informatie in deze overigens rijk gedocumenteerde uitgave graag rechtzetten.

Martin Olie, Sloterweg 1146, te Sloten.

Uit: de Westerpost van 17 februari 2016.