Opening natuurgebied Lutkemeerpolder

Belangrijke stap voor landschapspark op Oud Osdorp

Op donderdag 19 oktober 2006 werd er een nieuw natuurgebied geopend. Langs de Ringvaart op Oud Osdorp is nieuwe natte en droge natuur aangelegd. Het moet allemaal nog wat groeien, maar je kunt er nu al lekker fietsen en wandelen. Bovendien vormt het gebied onderdeel van de provinciale Hoofdgroenstructuur De Groene AS. Gedeputeerde Poelmann van de provincie Noord-Holland en wethouder Looman van stadsdeel Osdorp waren gastheer.

In een symbolische Groene AS – gemaakt door kinderen van groep 8 van basisschool De Punt uit Osdorp – stonden de aanwezigen letterlijk in het groen. Twee bewoners van het gebied – Jet de Spitsmuis en Fred de Rugstreeppaad – stapten door een schilderijlijst de groene cirkel binnen. Zij lieten iedereen weten heel blij te zijn met hun nieuwe huis, waar zij – en hun kinderen – lekker kunnen leven.

Voor dier én mens
Patrick Poelmann stak zijn trots voor dit nieuwe natuurgebied niet onder stoelen of banken. “Wij staan nu waar het woeste water van de Haarlemmermeer ooit golfde en waar boeren daarna de polder vanaf 1865 lang gebruiken voor akkerbouw. En nu is dit gedeelte van de Lutkemeerpolder voortaan voor dieren én de mensen, die even willen ontsnappen aan de drukte van de stad.” De gedeputeerde benadrukte ook het belang van het groene ecolint dat loopt van de Amstel tot Spaarnwoude. Daardoor kunnen dieren zich verplaatsen van het ene stuk natuur naar het andere. Heel veel instanties hebben samengewerkt en geld bijeen gebracht om dit mogelijk te maken; zelfs Europa draagt er aan bij. Na de eerste fase van de aanleg, volgt ook nog een tweede fase. In totaal is er 8,5 ton euro beschikbaar voor dit gebied. Gedeputeerde Poelmann wil vooral ook iedereen van harte uitnodigen om dicht bij huis te komen genieten van de natuur. Hij benadrukte ook hoe je in Amsterdam overal binnen tien minuten in het groen kunt zijn. De bewoners van West hebben er nu weer een mooi gebied bij: “U ben hier altijd van harte welkom!”

Tuin van West
Stadsdeelwethouder Wouter Looman toonde uiteraard ook zijn grote enthousiasme. Dit natuurgebied heeft de naam ‘Waterkamer’ meegekregen als één van de Tuinen van West. Hij gaf aan dat dit pas het begin is: “Er komt nog meer natuur en die gaan we ook goed ontsluiten, zodat iedereen hier wandelend en fietsend kan komen genieten!” De wethouder kondigde verder aan dat vanaf volgende maand de inspraak start voor de inrichting van het gebied landelijk Osdorp. “Ideeën die tijdens de klankbordavonden naar voren zijn gekomen, zijn al verwerkt. Nu komt er voor alle bewoners en omwonenden de gelegenheid om mee te denken met de verdere ontwikkeling van het gebied en ik zie voor hen ook een rol bij het verder verfraaien ervan.”

 

Feestelijke opening natuurgebied in de Lutkemeer

Osdorp, 20 oktober 2006 – Gedeputeerde Patrick Poelman en lid van het dagelijks bestuur Osdorp Wouter Looman werden welkom geheten door Vrouwtje spitsmuis en Heer Rugstreeppad, de nieuwe bewoners van de Lutkemeerpolder. Muis en Pad: “We zijn heel blij met ons nieuwe leefgebied en dat zo veel mensen hier op bezoek komen op deze herfstdag”.

Kinderen werkten mee
Twee klassen leerlingen van basisschool De Punt hadden een muur van groene linten om het gezelschap geweven, symbool van een Groene AS. Alle bezoekers kregen een groene bril om het leven groen te bekijken. Nadat de toespraken van Poelman en Looman, dronken alle gasten een groen drankje op de goede toekomst.
Toen het groene glas geheven werd, vielen de groene doeken en was de polder weer open – en daarmee was de polder officieel geopend. Daarbij hebben de kinderen bellen geblazen en met ratels gedraaid.

Op een goede toekomst
Looman: “Ik hoop dat veel bewoners hun weg hierheen weten te vinden en gaan genieten van De Tuin van West. Dat is de nieuwe naam van de vier polders die aan de westzijde van Amsterdam liggen en waar de Lutkemeerpolder er één van is”

Rondleidingen een succes
Veel bewoners uit Osdorp en uit de omgeving (Lijnden, Halfweg en Badhoevedorp) maakten van de mogelijkheid gebruik kennis te maken met dit gebied en mee te wandelen met de ecoloog.

Stadsdeel Osdorp 25 jaar
In de feesttent waren heerlijke hapjes en drankjes voor iedereen om te vieren dat stadsdeel Osdorp dit jaar 25 jaar bestaat. 

Van: www.osdorp.amsterdam.nl, 20 oktober 2006.