Openbaar vervoer in Sloten en Oud Osdorp

Op 11 december 2011 is de nieuwe dienstregeling voor het Schiphol Sternet ingegaan. Voor Sloten gaat het daarbij om bus 192 en voor Nieuw Sloten de bussen 195 en 197.

Voor bus 192 op de route Amsterdam Sloterdijk NS – Schiphol Noord P40 – Plaza/NS – Zuid P30 verandert het volgende: om te beginnen wordt deze lijn voortaan uitgevoerd door Connexxion. De bussen houden nog wel de opvallende rode kleur en de vertrektijden veranderen ook niet veel.

De frequentie is ongewijzigd: halfuur-diensten en in de spits kwartierdiensten. De grote verandering is dat lijn 192 niet meer rijdt tussen Amsterdam Sloterdijk NS en het Osdorpplein. Met andere woorden de lijn is nu dus Schiphol – Osdorpplein v.v. Wie verder wil dan het Osdorpplein moet overstappen.

Nog meer Sternet
Lijn 195 Amsterdam Lelylaan NS – Schiphol Noord P40 – Plaza/NS Zuid P30. Deze lijn wordt voortaan ook uitgevoerd door Connexxion. Hij rijdt niet meer via Nieuw Sloten en ’s avonds en in het weekend rijdt deze lijn niet.

Lijn 197 Amsterdam Marnixstraat – Schiphol Noord P40 – Plaza/NS – Zuid P30 rijdt in de ochtendspits zes keer per uur in de richting Schiphol. In de avondspits rijdt deze lijn vijf keer per uur richting Amsterdam. Hij heeft hier in de buurt twee haltes: Anderlechtlaan en Oude Haagseweg.

En dan bus 145
Begin dit jaar kon u op deze pagina lezen dat de vrees bestond dat busmaatschappij Connexxion plannen had om de route van bus 145 zodanig te veranderen dat de Sloterweg, of delen van de Sloterweg het zonder deze bus zouden moeten doen. Dat zou heel vervelend zijn voor de tuinparken, sportvelden, Park Haagseweg en hotels langs deze weg. Als redactie hebben we toen het initiatief genomen om alle belanghebbenden, inclusief de Dorpsraad, aan te schrijven met de oproep om op voorhand bij Connexxion aan de bel te trekken. Dat is gebeurd en het heeft iets opgeleverd. De redactie zelf kreeg een volstrekt nietszeggend antwoord, in feite dus geen antwoord. Maar de Dorpsraad ontving wel een formele brief met daarin allereerst excuses voor de late beantwoording en de volgende boodschap:

“Voor ons was uw reactie aanleiding deze op te nemen met de vervoersarchitecten van de regio Midden-West.
Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het samenstellen van de dienstregeling van onze bussen in uw woon- en reisomgeving en laten u weten dat met ingang van 11 december de nieuwe dienstregeling ingaat.

Voor lijn 145 zijn er nauwelijks wijzigingen, dus de lijn blijft komend jaar gewoon over de Sloterweg rijden. Echter voor de dienstregeling van 2013 is het wijzigen van lijn 145 wel een optie die onderzocht wordt.

Vanuit de overheid is er minder geld voor openbaar vervoer. Om het totale openbaar vervoer aan de Westzijde van Amsterdam affectiever te maken is het een optie om lijn 145 via het Belgiëplein te laten rijden zodat er minder stadsbussen kunnen rijden.

Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren is ook afhankelijk van de bezuinigingen die in Amsterdam doorgevoerd gaan worden.” (N.B. de type- en stijlfouten zijn voor rekening van de schrijver van de brief).

Waarvan acte en dus de waarschuwing voor bewoners, gebruikers van de sportvelden en bedrijven langs de Sloterweg: laat in 2012 uw stem horen zodat u in 2013 nog steeds met de 145 kunt reizen.

Oud Osdorp
Op de Osdorperweg is geen openbaar vervoer. Eind vorig jaar en begin dit jaar hebben we verschillende keren berichten opgenomen van de heer Ligthart die zich sterk maakte voor de introductie van een busverbinding over de oude Osdorperweg richting Halfweg, waar een nieuw NS-Station komt.

De provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, NS en ProRail hebben onlangs de herziene stationsovereenkomst voor station Halfweg-Zwanenburg ondertekend. Hierin staan de gezamenlijke afspraken om te zorgen dat het nieuwe station in juni 2012 klaar is voor gebruik. Het station wordt gebouwd door ProRail bij de toekomstige vestiging van ‘Sugar City’, de voormalige CSM suikerfabriek tussen de stations Haarlem Spaarnwoude en Amsterdam Sloterdijk. Vanaf medio juni 2012 stopt NS met twee Sprinters per uur op dit nieuwe station.

Maar niet iedereen langs de Osdorperweg was gecharmeerd van het idee van de heer Ligthart en in deze tijd van bezuinigingen ziet het er dan ook niet naar uit dat die bus er gaat komen. Ernstiger is dat ook de gesubsidieerde taxiservice, die dienst deed als vervanger voor het openbaar vervoer met ingang van 1 januari is wegbezuinigd.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 21 december 2011.