Nieuw-West ondertekent samenwerkingsovereenkomst Ringvaartdijk Oost

Op 22 december 2011 heeft stadsdeel Nieuw-West met drie andere partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over het project Ringvaartdijk Oost.

Hierdoor komt de realisatie van de benodigde dijkverbetering en de aanleg van de Groene As in 2012 flink dichterbij. De andere partijen die deze overeenkomst aangaan zijn het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Ringvaartdijk Oost is het deel van de Ringvaartdijk ter hoogte van de weg Langsom, bij de molen van Sloten, tot aan de Oude Haagseweg. In de samenwerkingsovereenkomst maken de vier partijen afspraken over de verdeling van de kosten van het project. Namens stadsdeel Nieuw-West ondertekende stadsdeelwethouder Paulus de Wilt de overeenkomst. Informatie over het project en de samenwerkingsovereenkomst is te vinden op de website van AGV: www.agv.nl/plannen/dijken/ringvaartdijk-oost

Van: www.nieuwwest.amsterdam.nl