Openbaar vervoer in de Tuinen van West, een ingewikkelde kwestie

Onlangs heeft Ronald Mauer (D66), DB lid BC Nieuw-West, gesproken met gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) over doorbuiging buslijn 80 via de Osdorperweg tijdens de vergadering van het Alg. Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude.

Eind april heeft dit schap besloten de mogelijkheid te onderzoeken buslijn 80 door te buigen via Tuinen van West over de Osdorperweg. Door middel van doorbuiging heeft bus 80 inkomsten, die er niet zijn op het lijnstuk Haarlemmerweg tussen Halfweg en Slotermeer door het ontbreken van instappende reizigers. Daardoor verbetert de exploitatie en vermindert de subsidie, die de provincie aan buslijn 80 betaalt. De Tuinen van West exploitatie verbetert.

Eind maart heeft gedeputeerde haar ambtenaren en ze erkennen dat de route via de Osdorperweg fnancieel beter is. Ambtenaren Horck en Jacobs zeggen dat de Osdorperweg te smal is. Gedeputeerde Post zegt tegen de Commissie Mobiliteit dat de route van buslijn 80 via de Osdorperweg niet doorgaat omdat die weg te smal is. Zij noemt het een aanvrage voor fnanciering van verbreding kan worden ingediend.

Bij de voorbereiding van de geldaanvrage door het schap blijkt de Osdorperweg juridisch eigendom van Amsterdam en vervalt daardoor voor het schap de bevoegdheid tot een aanvrage bij dit Fonds.

Wethouder Pieter Litjens (VVD) verzekert tijdens de vergadering van 3-12-2014, dat de vervoerswaarde van de doorgebogen buslijn 80 route volgens GVB onderzoek groter is dan het huidige routedeel tussen Halfweg en Slotermeer. Tuinen van West wordt per OV bereikbaar en beter bereikbaar per fiets door verbreding der Osdorperweg aan de oostzijde.

Een geldaanvrage bij het Fonds door wethouder Litjens is niet mogelijk omdat E.Post wel de mogelijkheid van subsidie vermeldt maar geen toezegging in het vooruitzicht stelt.

Ronald Mauer stelt voor bus 80 te laten rijden via een stukje Osdorperweg, Tom Schreursweg, J.M. den Uylstraat naar de Aalbersestraat.

Adnan Tekin acht dit mogelijk als bewoners een brief of mail zenden aan Provinciale Staten. Dit kan door middel van een schrijven van BC Nieuw West, Dorpsraad Sloten of bewoners. Ronald Mauer wil eerst overleggen met Dorpsraad Sloten alvorens aktie te ondernemen.

Jan Ligthart.

Uit: de Westerpost van 31 mei 2017.