Bus 69 wordt Westtangent. Van vriend tot vijand?

Op het gevaar af dat u wordt overvoerd met nieuws over buslijnen en de permanente carrousel waarin deze verkeren, wil ik u toch informeren over de plannen voor de Westtangent en wat dat betekent voor onze omgeving.

De afgelopen decennia is er een enorme groei geweest van infrastructuur in het gebied van de de voormalige gemeente Sloten. Sloterdijk, het dorp waar het gemeentehuis stond, is hierdoor praktisch van de aardbodem verdwenen, alleen de Petruskerk en directe omgeving hebben die aanslag overleefd.

Sample Image
Volgens de plannen gaat de Vlindermolen op de Rotonde Sloterweg verdwijnen
en verhuizen naar de middenberm van de Anderlechtlaan.
Foto: Erik Swierstra; 20 april 2017.

De Ringspoorbaan is in 1986 in gebruik genomen na een oponthoud van 50 jaar, de A4 met vele banen is in de plaats gekomen van de klassieke “autobaan” uit de jaren dertig. Het overblijfsel is nog steeds aanwezig in de vorm van de Oude Haagseweg, tussen de Anderlechtlaan en de Ringvaart. Recent is ruim 2 miljard euro besteed aan de verdubbeling van de spoorverbinding van Schiphol met de Zuidas en Almere.

Het besluit om een vliegveld aan te leggen in de Haarlemmermeerpolder ruim 100 jaar geleden heeft haar sporen getrokken in onze omgeving. Resultaat: een enorme bron van werkgelegenheid en een magneet voor reizigers die Amsterdam overspoelen.

Zo treft de waterwolf in andere vorm alsnog de hoofdstad.

Nog nahijgend van dit overzicht van de laatste 150 jaar komt echter nu alweer het volgende plan om ons een beloftevolle toekomst in te leiden, genaamd Westtangent. Dit woord doet herinneringen bovenkomen aan de middelbare schooltijd bij het vak wiskunde. Sinus, cosinus en tangens. Tangent is een raaklijn aan een kromme en moet verzinnebeelden de halfronde stad Amsterdam en de daaruit lopende verbindingslijnen met in dit geval Schiphol als doel.

Lijn 69 is nu een lijn van station Sloterdijk naar Schiphol en meandert eerst door het kantorengebied, dan door Geuzenveld en via de Meer en Vaart langs het Osdorpplein naar Nieuw-Sloten. Zo worden bewoner en toerist in een betrekkelijk rustig tempo heen- en weer vervoerd. Je hoorde er verder weinig over, ik zit zelf wel eens in die bus als ik van station Schiphol de trein wil nemen.

Veel mensen die op Schiphol werken nemen deze bus. Aan het maatschappelijk nut van deze busdienst hoeft in principe dan ook niet te worden getwijfeld.

Weinig aan de hand, maar in het centrum van de macht, de Stopera, denkt men daar heel anders over. Die bus moet en zal haar route sneller afleggen, door
1. Stroomlijnen van de route
2. Minder haltes
3. Zoveel mogelijk vrije busbanen.

Dit is de voorgestelde therapie voor de diagnose dat lijn 69 te traag en te duur is. Het laatste probleem kan natuurlijk het beste opgelost worden door de lijn op te heffen. De lijn naar de luchthaven is praktisch een doublure van de trein die ook nog eens veel sneller is. Als het op snelheid aankomt kan de bus natuurlijk veel beter over de A10 en de A4 naar Schiphol rijden. Aan deze alternatieve feiten heeft men op het stadhuis geen boodschap. De plannen beginnen zich langzamerhand uit te kristalliseren.

Na massaal protest vanuit de wijk Nieuw-Sloten is afgezien van een vrije busbaan over de groene middenberm van de Anderlechtlaan. Echter, de passage met de Sloterweg blijft erg lelijk. De rotonde wordt 2 baans waarbij fietsers en voetgangers het gelag moeten betalen. Als de busplannen worden doorgezet moet hier een fundamentelere oplossing gekozen worden. De rotonde wordt opgeheven en een normale kruising van Sloterweg met de Anderlechtlaan wordt gemaakt. De vlindermolen wordt 50 meter naar het noorden verplaatst op de middenberm van de Anderlechtlaan als landmark van Nieuw-Sloten.

Het voordeel hiervan zit in verschillende zaken:
1. De zichtlijn over de Sloterweg wordt hersteld wat de beleving van deze middeleeuwse weg ten goede komt,
2. Het sluipverkeer van- en naar de Aker over de Sloterweg wordt niet langer gefaciliteerd en dat kan, nu de Ookmeerweg een goede verbinding met de omgelegde A9 krijgt.
3. Langzaamverkeer houdt voldoende ruimte op de Sloterweg en op de Anderlechtlaan. De doorstroming op de Anderlechtlaan verbetert wat ook bus 69 ten goede komt.

Een ander lelijk punt is en blijft de vrije busbaan op de Oude Haagseweg. Het hergebruik van de Oude Haagseweg was een idee van wethouder van der Vlis. Tot 1997 was de zuidelijke rijbaan in gebruik als parkeerplaats voor de bezoekers van de Oeverlanden. Ondanks het feit dat zich hier nooit opstoppingen voordoen moest er een vrije busbaan komen. Dat leverde subsidie op uit Den Haag. Maar ook dat is belastinggeld. Het afpakken van de parkeermogelijkheid heeft de Oeverlanden veel nadeel bezorgd en zorgt tot op heden voor gevaarlijke en lelijke parkeerplaatsen in de bermen van de noordelijke rijbaan.

Als bij de realisatie van de Westtangent niet gekozen wordt voor optimaal gebruik van dit stuk Oude Haagseweg en dat lijkt er op, dan tast dat het imago van het openbaar vervoer als natuur- en milieuvriendelijk bij mij ernstig aan. Ik houd u op de hoogte. Woensdag 14 juni kunt u zich informeren van 17 tot 20uur in het activiteitencentrum Belgiƫplein.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 7 juni 2017.