Nu of nooit!

Beste Dorpsbewoners. Het is erop of eronder voor de Dorpsraad. Binnen nu en eind december zal bekend worden of de Dorpsraad de Stadsdelen gaat overleven. Dit houdt in dat bekend zal worden of de Dorpsraad nog voldoende subsidie zal krijgen van het Stadsdeel om haar activiteiten het komende jaar voort te zetten.

Volgende week woensdag 30 november 2011 wordt tijdens de raadsvergadering de begroting van 2012 besproken. De Dorpsraad wil iedereen die de ons een warm hart toedraagt en het belang van behoud van de Dorpsraad inziet oproepen s’avonds aanwezig te zijn tijdens deze vergadering. Op deze manier laat u merken dat de bewoners achter de Dorpsraad staan en deze niet mag verdwijnen.

Een groot deel van de actieve bewoners heeft aangegeven volgende week aanwezig te zijn tijdens deze vergadering. Maar ook uw aanwezigheid is belangrijk. Elke bewoners meer helpt mee om het dagelijks bestuur en de deelraad ervan te overtuigen dat de Dorpsraad onmisbaar is.

Geniet u ook zo van de ‘Sloten op z’n Kop’, ‘Kerstviering’, ‘Over de rand Festival’, natuurpark de Vrije Geer, De Oude (Aker) Molen en alle andere dingen die mede dankzij Dorpsraad zijn gerealiseerd, kom dan ook nu uw steun betuigen. Neem alles mee waarmee u denkt indruk te kunnen maken op het Stadsdeel. Vlaggen, banners en spandoeken zijn een goed middel om onze eensgezindheid uit te dragen richting het Stadsdeel. Vergeet niet andere bewoners op de hoogte te brengen van deze bijeenkomst!

Wij hopen op uw aanwezigheid!

Sjoerd, Piet, Leonhard, Wim, Henk, Liesbeth, Rita, Louis en alle werkgroepleden.

Raadsvergadering 30 november 2011
Stadsdeelkantoor Nieuw-West
Pieter Calandlaan 1

Tijd: 19:30 uur