Nog geen duidelijkheid over vluchtelingenopvang in landelijk gebied

Sinds de bewoners eind mei 2021 een bewonersbrief hebben ontvangen over de mogelijke tijdelijke komst van vluchtelingen naar Sloten en Oud Osdorp, heeft de gemeente hierover niets meer gemeld.

In juni volgde hierover nog wel een artikel in deze Nieuwsbrief. De woordvoerder van wethouder Rutger Groot Wassink geeft aan wat de huidige stand van zaken in dit project is.

Waarschijnlijk maakt de gemeente in februari 2023 bekend of en zo ja, hoe en hoeveel Oekraïense vluchtelingen tijdelijk gehuisvest gaan worden op de voormalige hockeyvelden van Xenios op Sloten..

Onderzoek naar geschiktheid Sloten loopt
De verschillende potentiële locaties voor vluchtelingenopvang in Amsterdam zijn niet allemaal tegelijkertijd onderzocht. De woordvoerder: “Het onderzoek naar de geschiktheid van de locatie op Sportpark Sloten Oost waar vroeger gehockeyd werd loopt nog en het onderzoek naar de geschiktheid van de Voorzieningenkavel in de Lutkemeerpolder is nog niet begonnen. De onderzoeksresultaten van Sloten zullen naar verwachting in februari 2023 samen met nog twee andere locaties in Nieuw-West worden voorgelegd aan de wethouder. Zodra het College een besluit heeft genomen over het voormalige Xenios-terrein, ontvangen de Slotenaren hierover een bewonersbrief.”

Meer over Sloten bekend in februari 2023
Als de onderzoeksresultaten uitwijzen dat Sportpark Sloten Oost geschikt is om tijdelijk vluchtelingen op te vangen, dan staan in de brief ook de eventuele vervolgstappen. De woordvoerder benadrukt dat de gemeente, áls er vluchtelingen naar Sloten komen, de bewoners zeker goed op de hoogte zal houden en bij het project zal betrekken. De semipermanente locaties zijn in eerste instantie bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne, die sinds hun komst naar Amsterdam worden opgevangen in hostels en hotels.

Tamar Frankfurther; 16 december 2022.