Nieuwjaarstoespraak stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud

De thuisblijvers hadden weer eens ongelijk. De nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad was alles wat je van zo’n receptie mag verwachten. Aardige mensen, een paar goede sprekers, lekkere hapjes en drankjes en het wij-gevoel. Sloten, het kleine Gallische dorpje uit Asterix en Obelix dat de grote boze buitenwereld weerstaat en dapper stand houdt.

De voorzitter
De eerste toespraak was uiteraard van de voorzitter van de Dorpsraad, Sjoerd Jaasma. Uit zijn terugblik op het afgelopen jaar bleek duidelijk dat hij, en natuurlijk de meeste andere leden van de dorpsraad het moeilijk hadden gehad. De bezuinigingsronde, met als gevolg het ontslag van Rita, steun en toeverlaat van het bestuur, hakte er behoorlijk in. Inmiddels is de rook wat opgetrokken en is er meer duidelijkheid over de financiële situatie. Zo blijkt er nog wel wat geld te zijn voor bijvoorbeeld de huur van het Dorpshuis en kunnen er voor allerlei projecten nog losse subsidies worden aangevraagd. En wonder boven wonder is inmiddels een vrijwilligster gevonden (Sylvia) die twee dagdelen per week in het dorpshuis allerlei werkzaamheden uitvoert. Zij is op maandag en donderdag aanwezig van 09.00 tot 14.00 uur.

Verder memoreerde Jaasma natuurlijk de belangrijkste gebeurtenissen in Sloten en Oud Osdorp, zoals Koninginnedag, 4 mei herdenking, Over de Rand, Sloten op z’n kop en natuurlijk de kerstzang op het Dorpsplein. Ook het overlijden van Marius Jurgens in december was niet ongemerkt voorbijgegaan.

En dan waren er de bestuurlijke activiteiten, zoals het bestemmingsplan Sloten, de Ringvaartdijk Oost, de Tuinen van West en De Oeverlanden. Allemaal zaken die een behoorlijk beslag legden op de Dorpsraad.

Afsluitend kondigde hij aan dat de Dorpsraad dit jaar haar 50-jarig jubileum viert en dat daarvoor allerlei activiteiten op stapel staan. Houdt de rubriek van de Dorpsraad in de Westerpost in de gaten voor de aankondigingen.

De andere voorzitter
De tweede spreker was ook een voorzitter, maar dan van het dagelijks bestuur van de Deelraad Nieuw-West. Hij begon zijn toespraak met een kleine terugblik naar zijn jeugd. Hij is geboren in een dorpje in Marokko, Maourou genaamd, waar toen zo’n honderd mensen woonden en dat lag op een kruising van twee wegen. Zoiets als de Sloterweg en de Osdorperweg. (Inmiddels is het dorp wel groter en bestaat er zelfs een stichting hier in Amsterdam die projecten uitvoert in het dorp. Baâdoud is voorzitter van die stichting. Red.)

Op 5 december 1981 landde de familie Baâdoud en maakte kennis met de grote stad. Een enorme cultuurschok voor de familie die was opgegroeid tussen kieviten en wilde konijnen. De reden om dit te noemen was volgens Baâdoud om aan te geven dat hij zeer begaan is met het wel en wee van mensen die in dorpen wonen en dus hier het landelijk gebied.

Verder ging hij in zijn toespraak vooral in op de noodzaak dat mensen opkomen voor hun eigen leven en leefomgeving. Niet wachten op wat de overheid zal doen, maar zelf het voortouw nemen. Samenwerking en betrokkenheid zijn daarbij sleutelbegrippen.

Tot slot memoreerde ook hij enkele hoogte- en dieptepunten uit het voorbije jaar en gaf hij aan dat de Dorpsraad altijd een stevige gesprekspartner is voor het Stadsdeel. ‘Maar’, zo zij hij, ‘dat geeft niet en het houdt ons scherp’. Het motto voor 2013 is volgens hem ‘samen’.

Daarna kreeg de heer Piet Harkema, stadsdeelraadslid, het Schild van Verdienste van de Dorpsraad aangeboden. Harkema is iemand die zich altijd zeer betrokken voelt bij het wel en wee van Sloten en Oud Osdorp en in de stadsdeelraad altijd opkomt voor de mensen uit het landelijk gebied. Foto’s van de avond staan in een album op het internet: http://www.mijnalbum.nl/Album=OJSGXI74

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 23 januari 2013.