Werkgroep Oud Osdorp

De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp heeft een gekozen bestuur met daarin vertegenwoordigers uit de dorpen Sloten en Oud Osdorp. Beide dorpen hebben daarnaast een werkgroep die, onder de vleugels van de Dorpsraad, actief is in het eigen gebied.

Uw redacteur, zelf lid van de werkgroep Dorp Sloten, was afgelopen week op bezoek bij de werkgroep Landelijk Oud Osdorp om eens uit de eerste hand te vernemen waar deze werkgroep zich mee bezig houdt. En was onder de indruk. Hierna een kort overzichtje van de belangrijkste onderwerpen die tijdens de vergadering aan de orde kwamen.

Actielijst
De actielijst van de werkgroep opende met een bespreking van de resultaten van een verkeersonderzoek op de Osdorperweg. De verkeersdruk is er groot: teveel verkeer, sluipverkeer, veel vrachtverkeer en veel te hard rijden (tot 130 km/h). Nu dit eindelijk eens in kaart is gebracht heeft de werkgroep duidelijk materiaal om samen met het stadsdeel te gaan zoeken naar oplossingen.

Regelmatig terugkerende onderwerpen op de lijst zijn ‘handhaving’ en ‘onderhoud van de openbare ruimte’. Hierover is veelvuldig overleg met het stadsdeel Nieuw-West en uiteraard worden regelmatig zaken aangepakt. Wat dat betreft is men zeker niet negatief over het stadsdeel. Maar de werkgroep vindt ook dat het nodig is om een beetje de druk op de ketel te houden. Volgens hen mag het stadsdeel af en toe wel een tandje bijzetten.

Enige tijd geleden is bezwaar aangetekend tegen de vestiging van een paren(seks)club aan de Osdorperweg. Dat bezwaar is kortgeleden door de rechter ongegrond verklaard, maar het is nog maar de vraag of de club er komt. De exploitant lijkt niet meer zo’n haast te hebben. En de werkgroep is daar niet rouwig om.

Actieve leden gezocht
De lijst met actiepunten was natuurlijk veel langer dan hier kan worden weergegeven. Zo werd nog gesproken over de komende renovatie van de Raasdorperweg, de vestiging van een eco-boerderij in de Tuinen van West, de vernieuwing van de brug nabij Halfweg, etc. Duidelijk is dat er in het gebied genoeg dynamiek is om de werkgroep nog jaren volop werk te bezorgen. Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ zoekt de werkgroep daarom nog enkele nieuwe leden die bereid zijn om wat vrije tijd te offeren voor het in standhouden van de eigen leefomgeving. Hoeveel tijd iemand wil besteden is uiteraard zijn/haar eigen beslissing. Wilt u eens kennismaken met de groep, stuur dan een mailtje naar de voorzitter van de werkgroep: rkentie@planet.nl

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 16 januari 2013.