Wie is Piet Harkema?

Vorige week kon u in deze rubriek lezen dat de heer Piet Harkema het Schild van Verdienste kreeg van de Dorpsraad, iets waar hij heel trots op is. Hij is een oude bekende van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp. Toch blijken veel mensen hem niet of nauwelijks te kennen. Daarom hierna een korte levensbeschrijving van een bevlogen mens.

Geboren en getogen Amsterdammer
Pieter Harkema is geboren op 3 december 1950 in Amsterdam op Kattenburg. Op zijn achtste is hij verhuisd naar de Plantage Muidergracht. En daarna verhuisde hij in 1964 opnieuw. Eerst naar de Bandijkstraat in de Punt van Osdorp en na zijn huwelijk met Nel naar de Noorderakerweg. In zijn werkzame leven was hij werkzaam in de bouwsector. Eerst als timmerman, vervolgens als uitvoerder en in 1988 is hij overgegaan naar de opdrachtgeverkant. Hij is toen bij het Centraal Laboratorium Bloedtransfusiedienst in dienst getreden als bouwkundige. In 1979, toen zijn dochter naar de kleuterschool ging, is hij gevraagd als voorzitter van het bestuur bij de kleuterschool Tjif-Tjaf en de Dr H.W. Heinsiusschool (thans is dit de basisschool de Punt). Dat heeft hij negen jaar gedaan. Ook zat hij enkele jaren in het wijkorgaan en was lid van de taxicommissie van de gemeente Amsterdam

De Akerwegen
Vanaf 1979 heeft hij zich ingezet om in de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp medestanders te vinden om de Akerwegen te handhaven. Als voorzitter van de werkgroep ‘Noorderakerweg en omgeving’ (Akerwegen) heeft hij met de werkgroep de oorspronkelijke plannen (Plan Loerakker) van tafel gekregen. Er is toen een nieuw plan gemaakt waarin de Akerwegen gehandhaafd bleven. Ook heeft dezelfde werkgroep met het bouwfonds Nederlandse Gemeenten een plan ontwikkeld waardoor er nieuwe betaalbare woningen tussen de bestaande bebouwing werden ingepast. Voor Sloten heeft hij zich ingezet voor het toepassen van de oude damkeitjes op het plein in Sloten. Verder heeft hij een belangrijke (politieke) bijdrage geleverd aan de (her)bouw van de Molen van Sloten en de Oude Molen (Akermolen). Die bijdrage bestond onder meer door de onderwerpen in te brengen bij de coalitie onderhandelingen voor de Stadsdeelraad. En niet te vergeten, hij heeft zich in de Deelraad steeds verzet tegen de grote bezuinigingen die op de Dorpsraad afkwamen.

De politiek
In 1981 werd hij gevraagd om lid en tevens voorzitter te worden van Osdorp Onafhankelijk Zelfbestuur (OOZ). Daar er toen ook een andere belangenpartij Osdorp ’81 in de raad was gekozen had hij zich de eerste periode als doel gesteld om hiervan één partij te maken namelijk OOZ’81. In 1990 kwam hij in de raad van Osdorp en was tevens meteen fractievoorzitter nadat de lijsttrekker Ab Elings benoemd was als portefeuillehouder.

Vanaf 2000 tot 2006 was Pieter Harkema zelf benoemd als portefeuillehouder in Osdorp. Nadat de stadsdelen Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer in 2010 zijn samengevoegd hebben verschillende belangenpartijen uit de drie voormalige stadsdelen hun krachten gebundeld: Slotervaart Levendige Tuinstad (SLT), Osdorp Onafhankelijk Zelfbestuur (OOZ’81) en Leefbaar Slotermeer/Geuzenveld (LSG). De partijprogramma’s zijn samengevoegd en na de fusie is Harkema gekozen tot lijsttrekker van BNW81. Vanaf mei 2010 behartigt hij als deelraadslid van Bewoners Belangen Nieuw West ’81 (BNW81) onder meer de belangen van het landelijk gebied.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 30 januari 2013.