Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad

Op vrijdag 14 januari 2011 hield de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp haar traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. Dit keer in Tuinpark Osdorp aan een weg met wat waarschijnlijk de langste straatnaam van Amsterdam is: Baron Schimmelpenninck van der Oyeweg 10.

Het slechte weer en de fraaie maar wat excentrisch gelegen locatie maakte dat het misschien iets minder druk was dan normaal. Toch hadden tussen de 70 en 80 personen de weg gevonden en werd het alles bij elkaar een zeer geslaagde avond.

De opening
De avond werd geopend met de toespraak van de voorzitter van de Dorpsraad, de heer Sjoerd Jaasma. In zijn toespraak keek hij uiteraard terug op het afgelopen jaar en maakte gebruik van de gelegenheid om zijn waardering uit te spreken voor het werk van de vele vrijwilligers in ons gebied. Speciaal noemde hij twee personen die de afgelopen periode actief waren in het bestuur van de Dorpsraad, Jochem Top en Tamar Frankfurther. Beiden moesten zich terugtrekken uit het bestuur. Jochem vanwege drukke werkzaamheden en Tamar vanwege haar eigen gezondheid en die van haar man René.

Verder volgde hij met zijn toespraak grotendeels het verhaal zoals in het artikel ‘Jaaroverzicht 2010’ twee weken geleden op deze pagina is weergegeven. Eén onderwerp kreeg aparte aandacht, namelijk het subsidiebeleid van het nieuwe stadsdeel. De Dorpsraad heeft, net als alle gesubsidieerde instellingen in Nieuw-West, onlangs een brief ontvangen waarin het stadsdeel aangeeft dat het alle subsidies per 1 januari 2012 stopzet. Gedurende het jaar 2011 kunnen organisaties een nieuwe aanvraag indienen, maar de criteria om subsidie te krijgen zijn streng en je moet met een goed verhaal komen om opnieuw geld te krijgen. Jaasma wees echter op de bijzondere positie van de Dorpsraad en het convenant dat in 1985 is opgesteld door de gemeente Amsterdam, stadsdeel Osdorp en de Dorpsraad. Daarin is vastgelegd dat de Dorpsraad een democratisch gekozen vertegenwoordigend orgaan is en derhalve financiële ondersteuning zal genieten. Of het stadsdeel dat maar in de oren wil knopen.

Aan het einde van zijn toespraak vroeg hij de heer Willem de Kler naar voren te komen. De heer De Kler heeft 25 jaar lang de boekhouding van de Dorpsraad verzorgd en gaat binnenkort met pensioen. De dorpsraad sprak haar waardering en dank uit voor het vele werk en onderscheidde hem met de Dorpsraadspeld. En daarna gaf hij het woord aan de gastspreker, de heer Ronald Mauer, lid van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Nieuw-West.

Ronald Mauer
Behalve dat het heer Mauer een sympathiek persoon is heeft hij ook nog een dubbele positie in het Dorpsraadgebied. Zoals hij zelf zei: ‘Ik voel mij vereerd om te mogen treden in een rij van illustere sprekers op de Nieuwjaarsbijeenkomsten van de Dorpsraad. En ik ben wellicht de enige in dit rijtje die, wonende aan een van de Akerwegen, niet alleen bestuurder is van het gebied, maar ook kiezer voor de leden van de Dorpsraad.’ Waarna hij zijn verhaal opende met uitleg over zijn portefeuille als wethouder, waaronder participatie, verkeer en vervoer en het landelijk gebied (o.a. Sloten, Oud Osdorp). Wat dat betreft was hij dus op de goede plek.

Op alle drie de portefeuilles ging hij in zijn toespraak wat verder op in. Bijvoorbeeld over participatie zei hij ondermeer dat hij, en het bestuur waar hij deel van uitmaakt, dit een ontzettend belangrijk thema vinden. De burger betrekken bij het maken van beleid is essentieel voor het ontwikkelen van een leefbare samenleving. Maar, zo waarschuwde hij ook, besturen is ook het maken van keuzes en dat kan betekenen dat niet iedereen altijd zijn zin krijgt. Bewonersorganisaties, zoals de Dorpsraad zijn wat hem betreft volwassen gesprekspartners.

De portefeuille Verkeer en Vervoer is een lastige. Volgens Mauer wilde eigenlijk niemand in het DB die aannemen. Twee onderdelen springen er uit. Ten eerste het betaald parkeren. Daar hebben we in Sloten en Oud Osdorp vooralsnog weinig mee te maken, maar de overige bewoners van Nieuw-West des te meer. En dat leidt af en toe tot verhitte debatten. Het andere onderdeel is de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer die zich door het stadsdeel en de locale wegen zoals de Sloterweg en de Osdorperweg perst. In het verleden zijn er met de afzonderlijke stadsdelen hierover gesprekken geweest en zelfs plannen gemaakt. De werkgroepen Landelijk Oud Osdorp, Sloterweg en Dorp Sloten hebben zich ertegenaan bemoeid. Volgens Mauer moeten we de draad maar weer eens oppakken. Waarvan acte.

In het Landelijk Gebied is er één project dat met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Volgens Mauer is ook de Brettenzone een gebied dat zeer de moeite waard is, maar de Tuinen van West zou het paradepaardje van Nieuw-West moeten worden. En terwijl het project zo ongeveer halverwege is qua plannen en uitvoering trekt ‘Den Haag’ de stekker eruit door de subsidies te bevriezen. Volgens Mauer wordt er nu hard gewerkt aan alternatieven voor het wegvallen van dat deel van de financiering. En het werk ligt ook niet in één keer stil. Voor alle deelprojecten die al in de uitvoeringsfase waren is nog wel geld en die projecten worden gewoon afgemaakt (diverse wandel- en fietspaden). Verder komt er nog geld voor natuurcompensatie uit een pot van Rijkswaterstaat vanwege de aanleg van de Westrandweg door ons gebied. Of alle plannen kunnen worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk gepland is hoogst onzeker, maar volgens Mauer, die dit onderdeel uitgebreid toelichtte met een powerpoint presentatie, wordt het hoe dan ook een prachtig recreatiegebied. Het meeste van wat hij vertelde over de Tuinen van West staat ook op de site van Nieuw-West: www.nieuwwest.amsterdam.nl/tuinenvanwest

En toen kreeg ook de heer Mauer de Dorpsraadspeld en was het tijd voor een drankje en een hapje.

Arie van Genderen

Hier een aantal foto’s van deze bijeenkomst. Zie: www.mijnalbum.nl