Jaaroverzicht 2010

Sloten en Oud Osdorp

Hé denkt u misschien, al weer een jaaroverzicht? Zowel radio- als tv-zenders en kranten en tijdschriften buitelden de afgelopen weken over elkaar heen met jaaroverzichten, hoogte- en dieptepunten uit … En zelfs het eerste decennium van deze eeuw moest worden herdacht.

Tegen zoveel herdenkingsgeweld kun je als rechtgeaarde rubriek in een lokale krant niet op. Maar wij willen toch niet helemaal achterblijven. Daarom op deze pagina een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in ons eigen woongebied. Gerubriceerd naar de maand van publicatie.

Januari
In het eerste nummer van deze maand opende de pagina met het jaaroverzicht 2009. Maar was er ook aandacht voor winterse taferelen. Zoals de Kerstzang op het Dorpsplein en het Over de Rand Winterfeest. Beide festiviteiten dik in de sneeuw en omlijst  met enkele prachtige sneeuwsculpturen. In nummer twee zou de uitslag komen van de verlichte-tuinen-competitie, maar door gebrek aan inzenders was dat gecanceld. De traditionele Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad, deze keer in de kantine van Tuinpark VAT, was een groot succes, mede dankzij de toespraak van Ahmed Marcouch, in aanwezigheid van veel leden van de DB-Osdorp en natuurlijk de bewoners van Sloten en Oud-Osdorp. De Cultuur kwam deze maand ook aan bod met concerten van Marieke Schneemann  en Marieke Grotenhuis-Hopman.

Februari
Twee hele pagina’s waren deze maand gereserveerd voor de verkiezingen van het nieuwe bestuur van het stadsdeel. De partijprogramma’s werden doorgelicht met daarbij uiteraard veel aandacht voor de passages over het landelijk gebied. De oogst was heel mager.
Op 9 februari werd in de Deelraad Osdorp vergaderd over het bestemmingsplan Osdorperweg. Veel insprekers probeerden duidelijk te maken dat de plannen op veel punten rammelden en er fouten zaten in het kaartmateriaal. Verzoeken om uitstel werden niet gehonoreerd en het plan is aangenomen, met de aantekening dat het ‘overgangsrecht’ het leidend beginsel is.
Verdere aandachtspunten deze maand onder meer: de verkiezingsavond van de Dorpsraad, de opening van zorgboerderij De Kwekerij aan de Osdorperweg en de eerst column van Maurice Vink.

Maart
Het eerste nummer van maart opende met het bericht over het slaan van de eerste paal voor de basisschool Het Bovenland op 19 februari. De school wordt nu afgebouwd, ondanks alle protesten en procedures. Vlak ernaast, bij de Molen van Sloten begon een grote renovatie, o.a. aan de wieken van de molen.
Verder deze maand uitgebreid aandacht voor de uitslag van de verkiezingen voor de deelraad . Een uitslag die het vormen van coalities niet echt gemakkelijk maakte. Maar ze zijn er uitgekomen  en we hebben nu een nieuw stadsdeelbestuur in een nieuw Stadsdeel: Nieuw-West. Met een serie interviews wordt afscheid genomen van de zittende bestuurders.

April
De in maart gestarte serie exit-interviews krijgt nog een vervolg in april. De laatste uit de serie was Achmed Baâdoud die afscheid nam van Osdorp en tegelijkertijd, op basis van de verkiezingsuitslag, het voortouw mocht nemen bij de formatiebesprekingen voor Nieuw-West. De kop boven het artikel was: Achmed Baâdoud: eerste ‘burgemeester’ van Nieuw-West.
April was ook de maand waarin de nieuwe Dorpengids officieel werd uitgereikt. Aan,  jawel daar is hij weer, Achmed Baâdoud. De nieuwe deelraad kreeg al bij haar aantreden te maken met enorme bezuinigingen die moesten worden doorgevoerd. In meerdere artikelen is daar aandacht aan gegeven, te beginnen in april.
Aan het eind van de maand aandacht voor de 4-mei-herdenking en Koninginnedag.

Mei
Uiteraard een uitgebreid verslag van de 4mei-herdenking en Koninginnedag in Sloten, met veel foto’s in kleur. Twee personen in ons gebied kregen deze maand een officieel lintje uitgereikt: Henk Celie  en Jan Kooter, beiden uit Oud Osdorp.
Omdat het ruim een jaar geleden was dat Waternet met ambitieuze plannen kwam om de Ringvaartdijk-Oost aan te pakken wilde de redactie wel eens weten hoe de zaken er voorstonden. Verhoging van de dijk, verleggen van de weg, aanleg ecologische zone en de aanleg van alle nutsvoorzieningen waren de speerpunten. Maar na een jaar lijkt er niet veel schot in het project te zitten.
Tenslotte oproepen voor deelname aan de verkiezingen voor de Dorpsraad en het festival Over de Rand.

Juni
Op 9 juni, gelijk met de Tweede Kamerverkiezingen, konden de inwoners van Sloten en Oud Osdorp hun eigen Dorpsraad kiezen. Vele vrijwilligers waren hiervoor in touw en hulde aan iedereen voor de inzet en het vlekkeloze verloop van de verkiezingen. De uitslag leverde niet veel verrassingen op, of het moest zijn dat Gerrit Oostendorp het, net als de vorige keer, weer op een paar stemmen na niet haalde om verkozen te worden.
Het artikel in mei over de Ringvaartdijk-Oost leverde nogal wat reacties op, vandaar deze maand nog een keer uitgebreid aandacht voor het onderwerp. En daar was dan ook het Over de Rand Festival. Deze keer bij wijze van experiment vóór de schoolvakanties en volgens de organisatoren (en de redactie) een groot succes. Dat kan ook gezegd worden van de vrijwilligersdag van de Dorpsraad. Deze keer in de vorm van een excursie naar het stoomgemaal Halfweg. Tot slot een artikel over het bestemmingsplan Sportpark Sloten, een onderwerp dat het komend jaar zeker een vervolg krijgt.

Juli
De redactie van deze pagina wil graag interessante verhalen uit dit gebied optekenen. Niet alleen geschiedkundige verhalen, maar ook alledaagse dingen, zoals het wel en wee van sport- en  hobbyclubs, interessante beroepen en dergelijke. Deze maand een heel bijzondere hobbyist, namelijk iemand die in zijn huis een complete en werkende cockpit van een Boeing 737 heeft gebouwd. Het artikel leverde aardig wat interessante reacties op. Het was ook de maand waarin de Oude Molen een flinke donatie kreeg van het Schipholfonds en kon worden aangekondigd dat de officiële opening van de molen aanstaande was. Verder was het een maand van halve pagina’s met niet zo heel veel nieuws. Of het moet de uitslag zijn van de peiling zijn die de Dorpsraad heeft gehouden tijdens de verkiezingsdag. Er bleek vrij veel waardering voor het werk van de raad, met als eindcijfer een 7+. Volgens de voorzitter van de raad gaan we de komende 4 jaar voor minimaal een 8.

Augustus
Net als juli deze maand halve pagina’s met daarin onder meer aandacht voor ‘Sloten op z’n Kop’, een spektakel dat inmiddels tot de folklore van Sloten begint te behoren. Dit jaar iets anders van opzet omdat een aantal mensen uit de organisaties ook bij Sail Amsterdam betrokken waren. Maar ook dit jaar weer een groot succes. Tussendoor werd de eerste piketpaal geslagen voor een toiletblok bij de speeltuin. Helaas is het tot nu toe bij die ene paal gebleven, maar wat in het vat zit verzuurd niet.

September
Start van een nieuwe rubriek: uit de Dorpsraad. Daarin op gezette tijden een overzicht van de activiteiten van de Dorpsraad. Hoogtepunt verder de opening van de oude molen aan de Ringvaart op 1 september. Tevens de naamgeving, want vanaf die datum heet de molen officieel De Akermolen.
Een dieptepuntje: de sloop van het clubgebouw in het Siegerpark. Het door verwaarlozing en vandalisme getroffen gebouw was niet meer te redden. Beter gezegd: niemand wilde voor de kosten opdraaien. Verder aandacht voor de publicatie van een bijzonder boek: ‘De geschiedenis van de Westelijke Tuinsteden: Amsterdam Nieuw West’. Een aanrader voor iedereen die wil weten wat de geschiedenis is van zijn leefgebied.
Deze maand beginnen twee series artikelen. Eén over de (on)wenselijkheid van een buslijn over de Osdorperweg en een over de bezuinigingen die Nieuw-West en dus Sloten en Oud Osdorp boven het hoofd hangen.

Oktober
Veel verschillende artikelen, waaronder de hiervoor genoemd artikelen over de bezuinigingen en de busverbinding. De relatie tussen de Voedselbank Osdorp en de zorgboerderij De Kwekerij werd belicht, evenals de recente ontwikkelingen bij De Kwekerij zelf. In een hoofdartikel over de Molen van Sloten werd ingegaan op de recente renovatie en de plannen die men heeft voor de toekomst. Het project Nieuw en Meer deed weer van zich spreken met een kunstproject (Landen 2010) in de open lucht en de redactie vroeg zich af hoe het zit met de lantaarnpalen in Sloten. Een deel is vernieuwd, maar wanneer volgt de rest? Het antwoord werd niet gevonden.

November
Aandacht deze maand voor de komende ‘Lichtfeesten’, pompoenen, Sint Maarten en de intocht van Sinterklaas. Ook lijkt er weer wat schot te komen in de plannen voor sloop en nieuwbouw bij de voormalige garage Sloterweg 1269. Er werd bodemonderzoek verricht. Dat was verplicht omdat er een nieuwe bouwaanvraag was ingediend. De resultaten van het onderzoek houdt u nog tegoed.
Deze maand overleed Ton van Scheppingen, een oud-Slotenaar die de laatste jaren aan de Zuiderakerweg woonde, samen met zijn zus Suze. Kunst was er ook weer, in de vorm van een artikel over een avond over ‘het zelfportret in de schilderkunst en de fotografie’ bij Nieuw en Meer.

December
In het eerste nummer van deze maand werd kort stilgestaan bij nog een overledene in november, namelijk de heer Goof Hendriks van de Osdorperweg. Verder artikelen over de Tuinen van West en wat de bezuinigingen voor dit project zouden kunnen betekenen, de restauratie van Rembrandt op Zolder in de molen, een grote reünie van de St. Jozefschool in Sloten. Tot slot een verhaal over de familie Barlag waarin de 79-jarige Leo Barlag verhaalt over zijn leven aan de Osdorperweg.
En opnieuw het zingen bij de kerstboom op het Dorpsplein in Sloten, net als vorig jaar in sprookjesachtige sfeer met sneeuw, vuurkorven, glühwein, warme chocolademelk en Jägermeister.
Waarmee de cirkel rond is.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 5 januari 2010 (www.westerpost.nl)