Kennismaking en overleg met fractievoorzitters Nieuw-West

Maandagavond 7 februari 2011 had de Dorpsraad een bijeenkomst met de fractievoorzitters van alle politieke partijen die in de deelraad van stadsdeel Nieuw-West zijn vertegenwoordigd. Volgens traditie vindt deze bijeenkomst altijd plaats na de verkiezingen zodat de bestuurders van het stadsdeel bekend kunnen worden met de leden van Dorpsraad en visa versa.

Gebruikelijk is een informele bijeenkomst in het dorpshuis te Sloten maar dit jaar was op initiatief van het stadsdeel het stadsdeelkantoor de ontmoetingsplaats. De Dorpsraad had een agenda opgesteld met vier dringende onderwerpen. Omdat de fractievoorzitters beslagen ten ijs wilden komen hadden de leden van het dagelijks bestuur ook hun portefeuillehouders en andere leden met kennis van zaken ingeschakeld. Hierdoor was een kleine informele setting niet mogelijk en vond het overleg plaats in de raadszaal.

Het eerste punt van het overleg betrof de subsidie voor de Dorpsraad. Alle gesubsidieerde instellingen hebben een brief ontvangen waarin het stadsdeel de subsidie met ingang van 2012 stopzet. Instellingen kunnen overigens wel een nieuwe aanvraag indienen. De Dorpsraad wilde daarom haar ‘status aparte’ kenbaar maken bij het stadsdeel. Per slot van rekening is de Dorpsraad een democratisch gekozen orgaan met veel steun van de achterban. De tweede, derde en vierde punten van de agenda betroffen enkele lopende zaken die al tijden onderwerp zijn tijdens de eigen vergaderingen van de Dorpsraad. Dit waren: de verkeersoverlast op zowel de Sloterweg als de Osdorperweg, het afgebrande pand op Sloterweg 781 en het ter inzage krijgen van alle bouwaanvragen en bestemmingsplannen in het Dorpshuis te Sloten.

Het stadsdeel gaf te kennen de laatste drie onderwerpen zeer serieus te nemen. In de nieuwe structuurvisie zal aandacht besteed worden aan de situatie op beide wegen. Het ’tien-variantenplan’ voor de Sloterweg, wat destijds in samenwerking met stadsdeel Slotervaart is opgesteld, zal opnieuw worden bestudeerd door het stadsdeel. Het afgebrande huis op Sloterweg 781 is met de fusie van de stadsdelen in de vergetelheid geraakt maar zal op korte termijn worden besproken tijdens een deelraadvergadering om te kijken wat de mogelijkheden zijn om op te treden tegen de eigenaar. Het ter inzage krijgen van de bouwaanvragen en bestemmingsplannen in het Dorpshuis werd breed gedragen door de fractieleden. Zeker met het oog op de (oudere) bewoners van het Dorpsraadgebied die niet in staat zijn om af te reizen naar het stadsdeelkantoor aan de Pieter Calandlaan of de beschikking hebben over een PC met internetaansluiting.

De leden van de Dorpsraad hebben de bijeenkomst als zeer vruchtbaar ervaren en vertrouwen op de toezegging van het stadsdeel dat op korte termijn teruggekoppeld zal worden over de ontwikkelingen van de onderwerpen die op de agenda stonden.