Nieuwe wijkagent voor Oud Osdorp

Naast Sloten heeft nu ook Oud Osdorp een nieuwe wijkagent. Mariska de Haas (32) heeft sinds kort het landelijke gebied van West onder haar hoede, en daarnaast nog een stuk van het aangrenzende stedelijke Osdorp dat is gelegen ten noorden van de Osdorperban en ten westen van Grasrijk.

Afkomstig uit de Kop van Noord-Holland trad Mariska 13 jaar geleden in dienst bij de Amsterdamse politie waar ze achtereenvolgens diverse functies vervulde: recherchewerk, de noodhulp 1-1-2, chef van dienst en het wijkagentschap in De Aker. En vanaf nu dus het hele landelijke gebied Oud Osdorp. Wat zijn Mariska’s verwachtingen van Oud Osdorp?

Wijkagent Mariska de Haas in de zomerse Lutkemeerpolder met op de achtergrond de Westrandweg (A5) en de Slibveldenweg.

Drie hoofdthema’s
“Landelijk West is weer heel anders dan de wijken met een stedelijke bebouwing. Je hebt hier nog voor een groot deel te maken met een oorspronkelijke bevolking. Het gebied kent een aantal gevoelige ontwikkelingen waar wij als politie mee te maken hebben. Zoals terreinen waar van ondermijning sprake is, het natuurgebied waar evenementen plaatsvinden die als problematisch worden ervaren, en de verkeersonveiligheid van m.n. de Osdorperweg waarvoor een definitieve oplossing moet komen.”

Zichtbaar en korte lijntjes
Mariska beschouwt het als haar missie om het verschil te willen maken mét de bewoners en wil voor hen in de eerste plaats benaderbaar zijn. Zij hoopt met de bewoners en hun vertegenwoordigers een netwerk op te bouwen om via korte lijnen bij te kunnen dragen aan alles wat de openbare orde raakt. Voor het vergroten van de veiligheid wil Mariska dat de politie meer zichtbaar wordt, juist in Oud Osdorp dat toch een beetje in een uithoek van de stad ligt.

Zichtbare handhaving
En hoe zit het dan b.v. met de handhaving van het vrachtwagenverbod en de maximum snelheid? “Uiteraard moet er meer handhaving komen die bovendien zichtbaar is. Punt is echter wel dat we met personeelskrapte te maken hebben. Ik heb regelmatig contact met het verkeershandhavingsteam waar ik knelpunten kan inbrengen. Vervolgens worden daar de prioriteiten bepaald voor de aan te pakken ‘spots'”.

Kennismaken en beschikbaar
Ook met de diverse bewonersorganisaties wil Mariska binnenkort graag kennismaken: de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, de Klankbordgroep Oud Osdorp en andere groeperingen en instanties die zij inmiddels via de website en de Dorpengids in het vizier heeft. “Ik vind het altijd heel fijn en positief om te zien dat burgers initiatieven nemen ter verbetering van hun omgeving. Daarom, mocht er iets spelen waar zij mij voor willen benaderen, heel graag.”

Contact opnemen
“Bij spoed hebben we uiteraard het telefoonnummer 112. Bewoners kunnen mij ook mailen, dat kan via het contactformulier op de website van de politie. Als ik geen dienst heb, wordt de melding door een collega van mij opgepakt. Maar de melding blijft voor mij overigens altijd zichtbaar, zodat ik ervan op de hoogte ben. Daarnaast kunt u meldingen zonder spoed doorgeven via 0900 – 8844″, aldus Mariska de Haas.

Theo Durenkamp; 17 februari 2022.