Het is nog wachten op wellicht aangepast bouwplan Kuykhoven

Mustapha Daher van de PvdA heeft op 9 maart 2022 tijdens de laatste vergadering van de oude stadsdeelcommissie Nieuw-West een mondelinge vraag gesteld over de situatie rond het bouwproject op de locatie van de voormalige garage Kuykoven in het hart van Sloten.

Situatie ter hoogte van Garage Kuykhoven op Google Streetview.

Portefeuillehouder Mauer had vorig jaar toegezegd dat het bouwplan in januari 2022 met een gewone procedure opnieuw in inspraak zou worden gebracht, maar dit is nog altijd niet gebeurd. De onrust onder de Slotenaren over het uitblijven van de vergunningsaanvraag werd hierdoor steeds groter. Het gaat immers om een groot en beeld- en sfeerbepalend bouwplan in het hart van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten.

Nog niets ingediend bij gemeente
PvdA-raadslid Daher deelt de zorgen van de Slotenaren en vroeg daarom om opheldering. Ronald Mauer gaf klip en klaar antwoord: “Het antwoord is simpel: Er is nog geen aanvraag ingediend. Ik heb gehoord dat de projectontwikkelaar, gelet op geluiden uit de buurt, de procedure zorgvuldig wil ingaan en de nieuwe aanvraag voldoende onderbouwd wil indienen. En hij wil eventueel ook kijken of er naar aanleiding van die geluiden nog aanpassingen mogelijk zijn. Daar is tijd voor nodig en daarom heeft de gemeente nog geen nieuwe aanvraag ontvangen.”

Bij de foto: Google Maps legde de oude situatie van oktober 2010, toen garage Kuykhoven hier nog stond, heel goed vast. Deze foto legt de vinger op de belangrijkste zere plek van het eerder ingediende bouwplan en verklaart ook waarom daar zoveel verzet tegen bestaat. Projectontwikkelaar Lebo wilde veel hoger gaan bouwen vergeleken met wat hier vroeger stond: huizen van twee verdiepingen met puntdak. Daarnaast was er verzet tegen het uiterlijk van de huizen, die een ‘dorp in een dorp’ zouden gaan vormen door de materiaalkeuze en de bouwstijl. Als het DB van Nieuw-West straks toestemming verleent voor het bestaande bouwplan, dan zal er op een toekomstige oktoberdag veel minder zon- en daglicht gaan binnenkomen in de woonkamers van de lage arbeiderswoningen ten oosten van nieuwbouw.

Tamar Frankfurther; 12 maart 2022.