Nieuwe gebiedsmakelaar voor Oud Osdorp

Sinds 1 oktober 2021 is Khalid el Gouy (44) de nieuwe gebiedsmakelaar voor Oud Osdorp.

Geboren en getogen in De Baarsjes verhuisden zijn ouders naar Osdorp waar hij verder opgroeide en hier nog steeds woont met zijn vrouw en twee dochters.

Gebiedsmakelaar Oud Osdorp Khalid el Gouy.

Spelen in groen Osdorp
“Regelmatig vertel ik mijn dochters over mijn eigen kindertijd in Osdorp in de jaren ’80 waar toen nog veel meer natuur en open plekken waren waar je als kind ongestoord kon spelen. Daarmee vergeleken is Osdorp nu behoorlijk volgebouwd en verstedelijkt.”

Signalen oppikken en verbindingen leggen
Khalid werkt nu 18 jaar bij de gemeente. Sinds 2003 was hij medewerker bij de Sociale Dienst, sinds 2014 als klantmanager voor kwetsbare Amsterdammers ten behoeve van hun reïntegratie en participatie. “Vorig jaar combineerde ik deze functie in duoverband met mijn nieuwe functie als gebiedsmakelaar-light in het rayon Tussenmeer 2 en vanaf 1 oktober heb ik de vacature van mijn voorgangster in De Punt overgenomen waar nu ook Oud Osdorp bij hoort.”

“Als gebiedsmakelaar fungeer ik vanuit een helicopterview als de ogen en oren van een geografisch afgebakend gebied. Binnen dat gebied onderhoud ik contacten met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie en bestuurders. Uit al deze contacten pik ik tal van signalen op, ben ik constant aan het netwerken en probeer ik allerlei verbindingen te leggen.”

Verkeer Osdorperweg is “gebiedsoverstijgend”
De onderwerpen die de gebiedsmakelaar aanpakt staan omschreven in het gebiedsplan dat het stadsdeel jaarlijks opstelt. Voor het gebied waar Khalid werkzaam is ligt de focus voor dit jaar met name op jongerenoverlast, verkeersveiligheid, en de leefbaarheid op het Dijkgraafplein en omgeving. Oftewel de zogenoemde ‘pleinaanpak’.

Wat Khalid denkt te bereiken voor Oud Osdorp? “Even vooraf: Ik heb geen mandaat vanuit de gemeente. Uiteindelijk is het aan het stadsdeel en de gemeente om besluiten te nemen. Wél kan ik dankzij mijn netwerk korte lijnen aanhouden en sneller schakelen”. En wijzend op de langdurige trajecten als b.v. de verkeersproblematiek op de Osdorperweg: “Niet over alles kan een stadsdeel beslissen. Gelet op het gebiedsoverstijgende karakter van bepaalde onderwerpen is het de centrale stad die erover gaat.” Het is dus niet voor niets dat er nu een raadsadres van Oud Osdorpers aan de gemeenteraad is verzonden om dezelfde aanpak zoals op de Sloterweg nu ook op de Osdorperweg toe te passen.

Op zoek naar pareltjes en puisten
Met de website van Sloten-Oud Osdorp en zijn wekelijkse nieuwsbrief heeft Khalid inmiddels kennis gemaakt, evenals met de Dorpengids waarvan komend voorjaar alweer 37e jaargang verschijnt. Om het gebied beter te leren kennen zou Khalid graag met enkele inwoners een zogeheten schouw willen doen om na te gaan wat in Oud Osdorp de pareltjes en de puisten zijn. En dat uiteraard met de bedoeling om van daaruit vast te kunnen stellen wat we zeker moeten behouden (o.a. de vrije doorzichten zoals het bestemmingsplan vermeldt) en wat we beslist moeten veranderen (o.a. de verkeerssituatie).

Gebiedsmakelaar Khalid el Gouy is telefonisch te bereiken via 06 23 39 96 66 en via k.el.gouy@amsterdam.nl.

Theo Durenkamp; 14 februari 2022.