Nieuwe eco-hek van 225 meter is alweer verwijderd

Twee maanden geleden verscheen er langs de Osdorperweg bij het A5-viaduct aan beide zijden van de weg opeens een lange rij van palen met een 1,20 m hoog gaaswerk over een lengte van 225 meter.

Na veel moeite kon worden achterhaald dat dit hek kleine zoogdieren die in de Groene AS willen migreren, moest beschermen.

De hekken aan de overkant (oostkant van de Osdorperweg) staan er nog maar aan de linkerzijde (westkant) resteert na inkorting van de palen nog slechts een opstaande rand. Het is de vraag of deze barrière wel effectief genoeg is om overstekende dieren tegen te houden. Foto: Theo Durenkamp.

Belofte na tien jaar ingelost
Tot grote verbazing van de bewoners werd het gaaswerk aan de westkant van de Osdorperweg onlangs weer verwijderd. Ook zijn alle palen hier ingekort tot ca. 35 cm boven de grond. Slechts een lage zwarte opstaande rand langs het voetpad is nu nog over als oversteekbarrière voor dieren.

Aanleg alweer snel gevolgd door afbraak
De grote verbazing van Oud Osdorpers sinds de start van dit project wordt hierdoor alleen maar groter. De vraag aan de gemeente naar de bedoeling van dit hekwerk bleef tot op heden onbeantwoord. Zelfs na diverse herinneringen om de gevraagde informatie bleef en blijft elke reactie van gemeentezijde achterwege.

Het was bewoner Chris Nierop die zich uit zijn tijd als dorpsraadsvoorzitter herinnerde dat de hekwerken horen bij een ecotunnel die al zo’n tien jaar terug was toegezegd door Rijkswaterstaat bij de aanleg van de Westrandweg. Dit als onderdeel van het behoud van de verbinding binnen ecologische hoofdstructuur de Groene AS, die door de aanleg van de snelweg werd onderbroken. Conform de afspraken zou de uitvoering pas bij de renovatie van de Osdorperweg worden meegenomen. Niemand kon op dat moment bevroeden dat de uitvoering van het project hierdoor pas tien jaar later zou worden opgepakt. Deze hekwerken moeten specifieke dieren voor hun oversteek dwingen om de tunnel te nemen in hun trek van de Oeverlanden / Sloterplas via de Osdorperpolders en diverse ecotunnels naar uiteindelijk de Bretten en verder, zodat zij zo hun leefgebied in stand kunnen houden.

Advies ingewonnen bij experts?
Chris Nierop deed navraag naar de reden van deze wel heel vreemde manoeuvre van aanleg en afbraak. De gemeente gaf op zijn vragen de volgende toch wel enigszins merkwaardige reactie: “Omdat het maaien van de berm door het hoge hek werd bemoeilijkt, is besloten het hekwerk tot aan bijna de bodem in te korten.”

Blijkbaar vormt de hoogte van het hek aan de andere kant van de Osdorperweg geen belemmering bij het maaien. De gemeente geeft in dezelfde reactie namelijk aan dat de hekhoogte aan de oostzijde van de Osdorperweg met een lengte van circa honderd meter wél gehandhaafd blijft. De reden die de gemeente hiervoor noemt is dat dit hogere hek “de oversteek van ganzen van oost naar west moet ontmoedigen”.

Chris laat weten dat hij helemaal niets van dit verhaal begrijpt en hij vraagt zich af of dit alles met deskundige ecologen is doorgesproken of dat dit gewoon ter plaatse door ambtenaren of uitvoerenden is geregeld, zoals, in zijn ervaring, “wel vaker gebeurt om discussie over het gevolg van de ingreep te vermijden”.

Effect ecoroute teniet gedaan
De oud-dorpsraadsvoorzitter vraagt zich af of de doelstelling van de ecotunnel nu nog wel wordt gerealiseerd nu het hek tot 35 cm is verlaagd: “Wordt deze ecotunnel wel uitgevoerd conform de daartoe geldende RWS-richtlijnen, zodat daarmee geen geld in de sloot belandt en bloed op het wegdek?”

Chris Nierop vervolgt: “En maken we de Osdorperweg nu juist niet onveiliger, wanneer ganzen (en andere overstekende dieren) niet alleen van oost naar west willen, maar ook de omgekeerde weg ‘bewaggelen’, om vervolgens, staande op de openbare weg, tegen het hoge hek aan de oostzijde aanlopen? Daarbij kunnen ze worden aangereden door het nog steeds met hoge snelheid langsrijdende autoverkeer. Of erger: als fietsers of automobilisten met hoge snelheden voor de overstekende dieren moeten uitwijken, dan kan dit levensgevaarlijke verkeerssituaties op de smalle dijkweg opleveren…”

Alternatieven?
Andere vraag is of er geen andere wijze is om de berm te beheren, bijvoorbeeld door het type begroeiing aan te passen of door in het hekwerk een draaibare toegang te maken, zoals aan de overzijde wél is gebeurd. En daarbij komt dat het tegenwoordig toch beleid is om bermen minder vaak te maaien, juist om ecologische redenen. Waarom zou dat hier niet kunnen? Dat zou toch zeker moeten gelden voor deze strook van een beperkte lengte waar om goede redenen destijds al deze ecoroute speciaal is aangelegd?

Chris Nierop sluit af: “Wordt hier niet even ‘informeel’ het economisch belang boven het ecologisch belang gesteld?” Kortom, allemaal nieuwe vragen waarop een antwoord moet komen alvorens het groot onderhoud aan de helft de Osdorperweg officieel gereed kan worden gemeld.

Theo Durenkamp; 25 mei 2023.