Beroep tegen transformatorstation pal naast De Oeverlanden

Het bestuur van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ heeft na rijp beraad besloten om beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan dat de komst van het tweede onderstation van Liander en TenneT op de hoek van de Anderlechtlaan en de Oude Haagseweg mogelijk maakt.

Alle door de vereniging voorgestelde aanpassingen voor het nieuwe elektriciteitsstation, dat zou moeten bestaan uit verschillende open gebouwen met hoogtes van 15, 9,5 en 8,5 meter, zijn zonder enig inhoudelijk argument van tafel geveegd.

Transformatorstation pal naast De Oeverlanden. Rechtsachter is het bestaande onderstation. Rechtsvoor is de Anderlechtlaan, linksonder de Oude Haagseweg.

Eén beroepszaak namens meer partijen
Het verenigingsbestuur ondersteunt de energietransitie van harte, maar legt het bouwplan dat is vastgelegd in het aangepaste bestemmingsplan ‘Nieuwe Meer 2′ nu toch voor aan de Raad van State. Het gaat om de bouw van een in hun mening te groot onderstation van Liander / TenneT met een capaciteit van 240 MVA. Dit komt naast het al bestaande onderstation meer richting de A4, op de plek waar vroeger McDonald’s was gevestigd.

Bestuurder Tom Koudstaal: “We zijn zeer ontevreden dat, ondanks alle ingediende zienswijzen en inspraakrondes bij de Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie van de gemeente Amsterdam, er geen verbeteringen zijn aangebracht in het bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE).” De vereniging wordt in dit beroep gesteund door het Kernteam Oeverlanden-Sloten, Stichting Nieuw en Meer, Tuinpark Ons Buiten en Watersportverenging Onklaar Anker.

Capaciteit ook voor Schiphol en Hemweg
De drie hoofdpunten waarom bovenstaande partijen beroep aantekenen zijn:
1. Zoveel capaciteit is voor de omgeving (stadsdeel Nieuw-West, de Zuidas en het Schinkelkwartier) niet nodig. Stroom voor Schiphol kan vanaf elders worden geleverd en de ontlasting van het onderstation Hemweg hoeft ook niet per se door Nieuwe Meer 2 te worden opgelost. Wanneer hier alleen een onderstation zou komen met de capaciteit die noodzakelijk is voor stadsdeel Nieuw-West, dan kan deze energiefabriek ook een stuk kleiner worden.

Zeer grote station ruimtelijk niet inpasbaar
2. Dat kleinere onderstation zou dan ook – anders dan dit reusachtige onderstation – ruimtelijk beter kunnen worden ingepast. Tom Koudstaal: “Het voorgestelde reusachtige onderstation is gezien de plaatsing en de grootte volgens de partijen hier niet mogelijk. Het RPvE stelt eisen aan de ruimtelijke inpassing maar geeft dus een papieren werkelijkheid weer. Er is bij herhaling gevraagd om een maquette om de inpassing zichtbaar te maken. Maar dat is door Liander / TenneT telkens geweigerd, terwijl dit bij dergelijke projecten wel gebruikelijk is.”

Onacceptabele geluidsoverlast recreanten
3. Het is niet acceptabel dat er zo’n lawaaimaker zo dicht bij de recreatiestranden komt, waaronder het nieuw aan te leggen ‘Anderlechtstrand’.

Koudstaal: “Technisch zou deze overlast eenvoudig opgelost kunnen worden. Die aanpassing zou echter voor iets hogere bouwkosten zorgen en daarvoor wordt niet gekozen. Het gevolg van deze keuze is dat het geluidsniveau zeker voor tientallen jaren veel te hoog zal zijn. Dit is onaangenaam en slecht voor de gezondheid van mensen die komen recreëren – en van de rust komen genieten – in De Oeverlanden. Wij zijn van mening dat de gemeente in deze een zorgplicht heeft.”

De vereniging heeft ook een beroep op de Wet open overheid (Woo) gedaan om de afspraken tussen de gemeente Amsterdam en Liander / TenneT te achterhalen.

Meer informatie treft u op de website van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’. www.oeverlanden.nl/plannen/

Tamar Frankfurther; 25 mei 2023.