Negen Oud Osdorpse maar geen Slotense ooievaartjes geringd

Op dinsdag 18 juni 2024 kwam ringer Engbert van Oort weer naar het landelijke gebied (en de rest van Amsterdam) om de lichting 2024 kleuterooivaartjes te ringen.

Helaas bleek het te onveilig voor de Groenploeg van de gemeente Amsterdam om op Natuurpark Vrije Geer naar boven te klimmen om hier het kroost uit het nest te halen.

Omdat het voorjaar ongekend nat en koud was, zijn er dit jaar nogal wat nesten verloren gegaan, maar niet in Oud Osdorp: Hier konden maar liefst twee nesten met ieder vier jongen worden geringd. Zoals deze vier, die zich op hun nest als overlevingsstrategie schijndood houden. Foto: Ruud Lutterlof.

Bewoonde paal op Natuurpark Vrije Geer rot aan de onderkant
Afgelopen winter woei de jarenlang bewoonde noordpaal, die steeds schever was gaan staan, tijdens een storm om. Het ooievaarsechtpaar is daarna verhuisd naar de oudste paal, die al ongeveer 15 jaar op het natuurpark staat. Het hout vlak boven het veen is in al die jaren flink aangetast en nu zo rot dat het onveilig zou zijn om nog een ladder tegen de paal te plaatsen. Dit jaar is op Sloten het vermoedelijk enige overgebleven jong dus niet geringd. Beheerders Ruud Lutterlof en Marina den Ouden broeden op een plan voor vervanging van het nest.

Drie succesvolle nesten op Lutkemeerschool
Gelukkig konden er vervolgens in Oud Osdorp wél negen kleuterooievaars worden geringd. Eentje uit het meest linkse nest en vier uit beide meest rechtse nesten (richting Osdorperweg). Het tweede nest was leeg. De vogels die het eerst waren geboren, hadden duidelijk geprofiteerd van hun voorsprong. Het lichtste jong woog 2.890 kg en de zwaarste joekel maar liefst 4.260 kg.

Verre vluchten lijken uit de mode
Nu deze 9 Oud Osdorpse vogels aan hun rechterpoten ringen hebben, kunnen zij hun leven lang voor onderzoek worden gevolgd. De laatste jaren vallen de prestaties van ‘onze’ langpotige vogels overigens nogal tegen. De lichting 2017 bracht nog dappere vliegers voort die helemaal in Bordeaux werden gespot, maar de huidige generaties komen meestal niet verder dan de vuilstort aan de Kajuitweg in het Westelijk Havengebied, waar het heerlijk snacken is.

Tamar Frankfurther; 18 juni 2024.

Lees verder voor een beknopt beeldverslag van het ringen inclusief de meetresultaten…