Groeiende druk op gemeenteraad voor behoud groene Lutkemeerpolder

Tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening van de gemeenteraad op 12 juni 2024 werd besloten om de bespreking van de kritische resultaten van het Voedselparkonderzoek uit te stellen tot de volgende vergadering op 3 juli.

De raadsleden hadden op 12 juni namelijk al zoveel te bespreken dat dit belangrijke onderwerp anders onvoldoende aandacht zou krijgen. Dit uitstel biedt diverse raadsleden de kans om in de komende weken alsnog voor een Lutkemeerommetje af te reizen naar de Lutkemeerpolder.

Drie insprekers: “Pas het bestemmingsplan alsnog aan!”
Tijdens deze vergadering spraken drie personen in namens Voedselpark Amsterdam. Na haar inspraak heeft Iris Poels bovendien veel vragen van raadsleden kunnen beantwoorden. Haar betoog om vooral te redden wat er nog te redden valt en te kijken naar wat nog wél kan, leek in wat vruchtbaarder ‘aarde’ te vallen dan hiervoor gebruikelijk was: “Gebruik deze vruchtbare polder die 5 meter beneden NAP ligt toch alsjeblieft voor stadslandbouw, wateropvang en ter verkoeling van het versteende Nieuw-West.

Om de hoek in Lijnden en even verderop in het Westelijk Havengebied is nog volop ruimte beschikbaar voor distributiecentra. Waarom in vredesnaam houdt u er toch aan vast om die distributiecentra per se híer, een locatie die ook nog eens fysiek niet voldoet aan verkeerstechnische en logistieke basiseisen, te willen bouwen?”

Eenzijdig kostenplaatje
In de loop der jaren schermen opeenvolgende wethouders Ruimtelijke Ordening met steeds hogere bedragen wat het zou kosten wanneer de bestemming van het resterende deel van de polder alsnog wordt veranderd in ‘stadslandbouw’. Poels: “De onderbouwing van die cijfers ontbreekt. Wat is er wel en niet in meegerekend? Niemand die het weet. Als in de Lutkemeerpolder inderdaad al die distributiecentra zouden komen, dan zal er bijvoorbeeld veel moeten worden geïnvesteerd in het omliggende wegennet. Alleen al het verbreden van de Lijnderbrug naar de A9 en de A4 zal tientallen miljoenen euro’s kosten. Zijn die kosten opgenomen in uw berekeningen?”

Stel belangen van Amsterdammers centraal
Poels benadrukte ook de voordelen van het stichten van een natuurinclusief bedrijventerrein Voedselpark Amsterdam in de Lutkemeerpolder: “Daar hebben de Amsterdammers zélf profijt van. Op de nog beschikbare grond van de Lutkemeerpolder kan voor 20.000 Amsterdammers groente worden verbouwd. Het draagvlak voor het plan is enorm groot. Als hier een versteend bedrijventerrein komt, dan profiteren vooral investeringsfondsen uit het buitenland daarvan. Jullie zitten hier toch voor de Amsterdammers?”

Wordt vervolgd… U kunt de inspraak terugzien via deze link (agendapunt 2 b).

Tamar Frankfurther; 17 juni 2024.