Moerasnatuur in de Osdorperbovenpolder

In de Osdorperbovenpolder – parallel aan de Westrandweg – wordt moerasnatuur aangelegd tussen de Ringvaart Haarlemmermeer en de Osdorpervaart. Het dagelijks bestuur heeft het definitief ontwerp hiervoor vastgesteld. Naar verwachting start de uitvoering van het werk in het najaar van 2013 en is het in het voorjaar van 2014 klaar.

Het project omvat drie deelgebieden: een ecologische passage tussen de Osdorperweg en de Osdorpervaart, een moeraszone in de Osdorperbovenpolder en een deel van de voormalige Slibvelden.

De moerasnatuur is onderdeel van de ecologische verbindingszone Groene AS tussen Amstelland en Spaarnwoude. De Groene AS verbindt grote en kleine natuurgebieden zo met elkaar dat dieren als de ringslang, de waterspitsmuis, de noordse woelmuis en de rugstreeppad zich makkelijk van het ene natuurgebied naar het andere kunnen verplaatsen. Ook kunnen mensen er wandelen en fietsen.

De aanleg van dit Groene AS-project is natuurcompensatie voor de aanleg van de Westrandweg en wordt daarom betaald door Rijkswaterstaat.

Van: www.nieuwwest.amsterdam.nl