Stadslandbouwgrond beschikbaar in Osdorperbinnenpolder Noord

In de Osdorperbinnenpolder Noord (Tuinen van West) geeft het stadsdeel dit najaar zes kavels in erfpacht uit aan ondernemers die een stadslandbouwbedrijf willen starten.

Selectie van de ondernemers en uitgifte van de kavels gebeurt aan de hand van voorwaarden die zijn vastgelegd in kavelpaspoorten. Dit staat in de toelichting bij het Investeringsbesluit Osdorperbinnenpolder Noord, Deelgebied A.

Een stadslandbouwbedrijf is een agrarisch bedrijf dat zich richt op vragen uit de stad, niet alleen naar voedsel, maar ook naar recreatie, educatie en werk. Denk aan het aanbieden van dagbesteding aan zorgpatiënten of educatie, productverkoop aan huis, een moestuin, pluktuin of boomgaard. Het uitgeven van de kavels is onderdeel van het programma Tuinen van West. Dit is het groene gebied tussen de ringvaart Haarlemmermeer, Halfweg, Haarlemmerweg en de bebouwde kom van Nieuw-West dat wordt ontwikkeld tot een gebied met ruimte voor stadslandbouw, natuur en recreatie.

De raad beslist in zijn vergadering van 26 juni 2013.

Informatie: www.nieuwwest.amsterdam.nl/tuinenvanwest