Meer bijval dan ooit voor Voedselpark Amsterdam

Op woensdag 26 oktober 2022 stond het Voedselpark Amsterdam op verzoek van SP-raadslid Erik Bobeldijk op de agenda van de gemeenteraad.

De stadsdeelcommissie van Nieuw-West had namelijk op 5 juli 2022 een motie aangenomen, die vraagt om “de financiële mogelijkheden te verkennen om de Lutkemeerpolder op te kopen en daar een voedselpark te ontwikkelen”.

De gemeenteraadsleden spraken in de Stopera opnieuw over de toekomst van de Lutkemeerpolder. Zij waren blij met de vele informatieve mails die zij hadden ontvangen van voorstanders van het Voedselpark. Foto: Iris Poels.

Eindelijk vruchtbaar gesprek over vruchtbare grond?
Reina van Zwoll (Groene Basispiraten/Nieuw-West) was te gast in de vergadering en vatte het inmiddels lange Lutkemeerdossier ter introductie helder samen. Remine Alberts van de SP deed haar best om wethouder Reinier van Dantzig te laten inzien dat de wereld enorm is veranderd, sinds 20 jaar geleden besloten werd om op de vruchtbare Lutkemeerklei bedrijven te bouwen: “De inhoud van het bestemmingsplan voor de Lutkemeerpolder zou zo aangepast moeten worden dat datgene wat het voedselpark hier wil, ook mogelijk wordt. Ga als gemeente en provincie bij elkaar om tafel zitten en blijf niet langer naar elkaar wijzen ‘wie in de lead is’. Gebruik het enthousiasme voor alle die plannen. De wethouder heeft aangeven dat hij nog niet zover was. Veranderingen vragen tijd en daar mag je de tijd voor nemen en ik vind dat de tijd om dit project een kans te geven nu wel is aangebroken.”

Druk op D66, PvdA en… GroenLinks neemt toe
“Goed nieuws”, zo laat woordvoerder Iris Poels van Voedselpark Amsterdam weten: “Tijdens de commissievergadering bleek dat de volledige oppositie zich lijkt te keren tegen het coalitiebesluit. Ook de woordvoerders van Volt, het CDA en de VVD geven nu aan dat hun fracties willen onderzoeken of, hoe en waar Voedselpark Amsterdam in de Lutkemeerpolder kan komen. Ze vinden het een interessant plan.” Dat zij zich nu hebben verdiept in deze toekomstige groene bestemming van de Oud Osdorpse polder komt mede doordat zoveel mensen hen gemaild hebben. Diverse raadsleden dankten al die mensen die de moeite hadden genomen om hen hierover te informeren. De rest van de oppositie ondersteunde het plan van Voedselpark Amsterdam al langer en zij bleven positief, zo bleek uit bijdragen van PvdD, FvD en DENK.

De druk op wethouder Van Dantzig en de collegepartijen (GroenLinks, PvdA en D66) neemt toe. Poels: “Zij moeten nu in beweging gaan komen om tenminste in gesprek te gaan en om te onderzoeken of en hoe het Voedselpark Amsterdam toch in de Lutkemeerpolder gerealiseerd kan worden.”

Kanteling steun Voedselpark op komst?
De vele vrijwilligers zijn erg blij dat zoveel politieke partijen zich nu hebben verdiept in het dossier ‘Lutkemeerpolder’. Poels: “Op 26 oktober 2022 spraken veel partijen openlijk hun twijfels uit over de komst van een groot bedrijventerrein, terwijl ze de komst van het Voedselpark steunden.” De wethouder is nog steeds terughoudend, maar het lijkt erop dat hij misschien wel (voor het eerst) in gesprek wil gaan. Is een vruchtbaar gesprek over een beter gebruik van de vruchtbare grond in de Lutkemeerpolder binnen handbereik?

30 november 2022 wordt cruciale datum
Alle gemeenteraadsleden kunnen op 30 november stemmen over twee moties die vragen om tenminste aan tafel te gaan en te onderzoeken of, hoe en waar het Voedselpark alsnog in de Lutkemeerpolder kan komen. Die dag wordt dus cruciaal voor de toekomst van de Lutkemeerpolder en dus voor Oud Osdorp. Want het maakt nogal wat uit of een flink deel van het prachtige open polderlandschap verandert in een landschap van grijze blokkendozen en asfalt.

Tamar Frankfurther; 30 oktober 2022. 

Via deze link kunt u de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeenteraad van 26 oktober 2022 terugkijken. Na verschillende insprekers aan het begin van de vergadering begint het 46 minuten durende debat over Voedselpark Amsterdam bij agendapunt 15; tijdcode 3.41.45.

Meer informatie: Het artikel van Mara Hanssen uit het Parool, dat zij tijdens haar inspraak voorlas en waarvoor zij applaus oogstte.

Meer informatie: Het artikel van Roanne van Baren op de website MaatschappijWij: Een voedselpark voor heel Amsterdam! Red Lutkemeer van verdozing.