“Dat te hoge bouwplan ‘Kuykhoven’ mag daar niet komen!”

Dat liet bijna de hele stadsdeelcommissie van Nieuw-West (met één stem tegen) tijdens zijn vergadering op 25 oktober 2022 ondubbelzinnig duidelijk weten aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West.

De stadsdeelcommissie legde met haar van links tot rechts gesteunde ongevraagde advies maximaal druk op het Dagelijks Bestuur. Ook de commissie vindt dat dit te hoge bouwplan in het hart van Sloten geen definitieve bouwvergunning mag krijgen. Acht partijwoordvoerders, behalve die van de VVD, hielden hartstochtelijke betogen over het belang van het beschermen van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten en dat dit bouwplan daarom op deze plaats nooit gerealiseerd mag worden.

Gesteund door een volle publieke tribune vertelde inspreker Matthijs Nijenhuis, die sinds een paar jaar naast de bouwkavel woont: “Voordat we ons huis kochten, hebben we in het bestemmingsplan opgezocht wat de maximale bouwhoogte op het terrein van de voormalige garage zou worden. Dat was 8 meter. Ons huis is het hoogste pand rond deze kavel en is 7 meter hoog. Dat vonden wij dus acceptabel. Maar, daarna hebben de gemeente en de projectontwikkelaar, zonder ons als omwonenden ook maar één keer te informeren, die bouwhoogte zomaar naar 10 meter verhoogd. Hoe kan dat? Dat is toch overduidelijk strijdig met het Beschermd Dorpsgezicht Sloten? Waarom in vredesnaam werkt de gemeente hieraan mee?” Foto: Cees Fisser.

De waarom-vraag
Ook portefeuillehouder Sandra Doevendans toonde zich niet gelukkig dat zij dit langlopende dossier van haar voorgangers geërfd heeft. Maar hoe naar ze dit ook vindt, ze moest toegeven dat de projectontwikkelaar juridisch gezien sterk staat. Ook zíj kan geen antwoord geven op de wáárom-vraag over de verhoging van het bouwplan van de projectontwikkelaar in het hart van Sloten. Doevendans: “Ik wil graag het gesprek over de zorgen en commotie aangaan met de mensen van Lebo, omdat ik oprecht benieuwd ben hoe zij daar tegenaan kijken.”

Fase 2 van de procedure opnieuw
Op woensdagochtend 26 oktober 2022 ontvingen de 12 bezwaarmakers wederom een ingewikkelde procedurebrief van de gemeente. De boodschap: Fase 2 van de procedure moet opnieuw. Doevendans daarover: “Ik baal hiervan. Ik had eerst zelf goed geïnformeerd willen worden. Daarna had ik dan een duidelijkere brief kunnen sturen. Ook waren er o.a. vragen over de informatiebijeenkomst genoemd in het feitenrelaas. Zodra ik meer weet, kom ik naar Sloten en ga ik met alle belanghebbenden in gesprek.”

Tamar Frankfurther; 26 oktober 2022.

U kunt de vergadering van de stadsdeelcommissie van 25 oktober 2022 terugkijken via deze link. Het agendapunt over het Slotense duurde 1,5 uur van tijdcode 1.20.20 tot 2.50.19.