Lucht voor De Boterbloem en voor de stad

Met het unaniem aannemen van een motie is een hectisch hoofdstuk in het verhaal rond De Boterbloem afgesloten op woensdag 14 maart 2018. In de motie stelt de voltallige gemeenteraad dat behoud van De Boterbloem en haar akkers belangrijk is voor de stad. Belangrijk vanwege de maatschappelijke waarde, de historische kavels en biologisch gecertificeerde grond.

Overigens had wethouder van der Burg (VVD) geen moeite met de motie.

In de afgelopen weken is er veel gebeurd: enerzijds een rechtzitting, negatief vonnis en hoger beroep en anderzijds heel veel steun, politieke beweging en publieke verontwaardiging. De acute situatie van een dreigende ontruiming in combinatie met een enorme solidariteit in de stad hebben het debat vervolgens op scherp gezet.

Na het aanbieden van de ruim 400 steunbetuigingen en het bezoek van wethouder Van der Burg leek er ruimte te ontstaan om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Groen Links heeft hierop een motie opgesteld met de strekking: “behoud is belangrijk en varianten tot inpassing moeten zorgvuldig worden onderzocht”.

In de laatste vergadering van deze raadsperiode is de motie unaniem aangenomen. Concreet betekent dit dat we met de nieuwe gemeenteraad en SADC in de komende periode aan tafel gaan om serieus te kijken naar inpassing. En dat we, zodra het weer het toelaat, zullen gaan inzaaien.

Dank voor alle steun, bemoedigende woorden en solidariteit! We zijn er nog lang niet, maar dit is  een heel belangrijke stap in de goede richting.

Zie ook: www.reddeboterbloem.wordpress.com

Biologische Zorgboerderij ‘De Boterbloem’
Lutkemeerweg 262
1067 TH  Amsterdam
E-mail: deboterbloem@kpnplanet.nl

www.deboterbloemamsterdam.nl