Een hek rond garage Kuykhoven?

“Gaat er nu eindelijk wat gebeuren op het terrein van de voormalige garage Kuykhoven?”, deze vraag klinkt overal op het dorp Sloten nu er rond het pand Kuykhoven en aan de voorzijde een hek is geplaatst en er dus niet meer geparkeerd kan worden.

Aangezien ik vanaf volgende maand de redactie van deze Rubriek weer over ga nemen, heb ik deze vraag nu al ook aan Henk van Teeffelen, directeur van bouwbedrijf LEBO, gesteld.

Stand van zaken
Directeur Van Teeffelen meldt het volgende: “Zoals u wellicht weet, had LEBO een plan ingediend voor de sloop van de garage en de nieuwbouw van negen woningen. Dat plan, dat intertijd met de bewoners is afgestemd en akkoord is bevonden, staat nog steeds overeind. We gaan hier eindelijk na jaren mee aan de slag. Het plan is van dusdanige hoge kwaliteit en afgestemd op het dorp dat het ons in de crisistijd niet lukte om het plan financieel rond te krijgen.

De bouwvergunning is nog steeds geldig en is in de tussenliggende periode onveranderd aangehouden door de gemeente. Met het stadsdeel zijn wij in een afrondende fase om deze nieuwbouwontwikkeling mogelijk te maken. Wanneer dit is afgerond, gaan wij de Slotenaren vooraf collectief (en via de Westerpost) informeren en liggen de plannen ter inzage bij de gemeente. Ook de Dorpsraad zal hierbij worden betrokken.

Ter voorbereiding om de sloop mogelijk te maken, zijn wij bezig met het updaten van de onderzoeksrapporten en zal de garage binnenkort worden ontruimd. Het brede trottoir voor de garage ligt feitelijk op eigen grond. Aangezien de bouw toch stil lag, heeft iedereen hier al die tijd kunnen parkeren. Nu we echt aan de slag gaan, hebben we die ruimte zelf nodig. Daarom hebben we een hek rond de garage geplaatst.”

Uiteraard blijf ik u zo goed mogelijk op de hoogte houden en zal ik u ook informeren hoe de bouwplannen er ook alweer uitzagen.

Tamar

22 maart 2018