Kandidaten Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp – maart 2018

Stemmen is niet meer mogelijk, de stemming is afgesloten op 21 maart 2018.

Irene Hemelaar

Irene Hemelaar is ondernemer en zingt, schrijft, praat en organiseert. Met haar Duo Wilde Orchidee zingt ze veelal voor ouderen en sinds 2005 jaar organiseert Irene haar maandelijkse MeeZing in het Amsterdamse Gay Mix café Saarein. Ze zet zich in voor gelijke rechten, diversiteit en inclusiviteit.

Ze zette zich in voor de zichtbaarheid (en het welbevinden van) lesbische en biseksuele vrouwen in Nederland bij Stichting OndersteBoven, zowel door het laten verrichten van onderzoek als in verschillende rollen evenals bij de Amsterdam Gay Pride, waar ze 8 jaar in leidende rollen aan verbonden is geweest, waarvan de laatste 2,5 jaar als directeur LHBTI-emancipatie.

In 2015 was ze namens Nederland VN Vrouwenvertegenwoordiger in de koninkrijksdelegatie en sprak ze de Algemene Vergadering toe over gelijke rechten voor alle vrouwen, dus ook LBTI-vrouwen. In november 2016 eerde de gemeente Amsterdam Irene bij haar afscheid van de pride met de Frans Banninck Cocq-penning voor de uitzonderlijke prestaties die zij heeft verricht voor de stad.

Ze werkt momenteel als trainer / adviseur bij de FNV Kaderacademie. In opdracht van de gemeente Amsterdam verrichtte ze begin 2017 in het kader van de Aanpak Eenzaamheid een verkenning met betrekking tot de doelgroep LHBTI en voor stadsdeel Nieuw-West leidt ze vanuit OndersteBoven op dit moment project rond LHBTI en mantelzorg. Naast bestuursvoorzitter bij Stichting Doetank PEER, is ze algemeen bestuurslid bij Stichting OndersteBoven, Rvt-lid bij Wo=Men en voorzitter van de Rvt van GALE.

Ray Kentie

Ray Kentie is bewoner van de Osdorperweg 816, sinds 2000. Geboren 21-07-56, van beroep architect. Ray is vanaf het begin dat hij er woonde, lid van de werkgroep Landelijk Oud Osdorp, vanaf dat zelfde moment ook voorzitter van deze werkgroep van de Dorpsraad. De Werkgroep vergadert, wisselend ca 7 tot 10 x per jaar en houdt zich bezig met het wel en wee van het landelijk gebied rond de Osdorperweg en omgeving.

In de loop der tijd, zijn naast allerlei bestemmingsplan technische zaken waar de werkgroep zich heeft bezig gehouden, enkele belangrijke zaken geweest waar via inspraak en overleg met het stadsdeel de werkgroep invloed heeft kunnen uitoefenen op het beleid.
* De komst van de Westrandweg en de planschade daarmee samenhangend.
* De Tuinen van West als compensatie ontwikkeling.
* De ontwikkeling en verbetering van de Osdorperweg, over dit laatste zijn nu allerlei overleg situaties op diverse nivo’s gaande (o.a. stadsdeel, Rijkswaterstaat, recreatieschap, centrale stad).

Ook heeft Ray de laatste jaren namens de Dorpsraad een aantal malen het woord gevoerd bij het 4 mei monument op de Osdorperweg. Een enkele keer schrijft hij namens de werkgroep/Dorpsraad een stuk in de Westerpost als het allemaal te gek wordt met de overlast en het gebrek aan daadkracht van de gemeente als het om ons gebied gaat.

Sinds de vorige verkiezingen is Ray tevens Dorpsraad lid, hij stelt zich graag ook voor de volgende 4 jaar verkiesbaar. Ray voelt zich betrokken bij zijn directe leefomgeving, het landelijke gebied van de Osdorperpolders.

“Iedereen die hier woont is het waard gehoord te worden en kan bij mij aankloppen, iedereen is ook welkom lid te worden van de werkgroep LOO, het landelijk karakter, de veiligheid en leefbaarheid van het gebied staan bij mij bovenaan!”

Gerrit Oostendorp

Sinds 1993 woon ik in Sloten, in de voormalige Sloterschool aan de Osdorperweg. Dit is een unieke locatie. Het was indertijd een bewuste keuze voor ons om naar Sloten te komen, omdat het dorp de ideale combinatie vormt tussen de stad en ‘buitenleven’. Naast mijn leven als Slotenaar ben ik werkzaam als Manager Human Resources. Sinds 2014 ben ik lid van de Dorpsraad en ik heb mij sterk gemaakt om de samenwerking tussen de vele vrijwilligersorganisaties in ons gebied te bevorderen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de Dorpsraad sinds twee jaar weer subsidie ontvangt van de gemeente.

Ik vind het belangrijk dat de kwaliteiten van het dorp Sloten en het landelijk gebied Sloten en Oud-Osdorp in stand gehouden worden. Zowel de bebouwing als de structuur van het dorp en de omgeving zijn al erg oud. Dat moeten we koesteren en respecteren. Het is nu prettig om hier te wonen en dat willen we graag zo houden. Liggend aan de rand van Amsterdam en op een steenworp afstand van Schiphol spelen allerlei (ruimtelijke) ontwikkelingen die van belang zijn en waarover ik graag wil blijven meedenken als lid van de Dorpsraad. Ik hoop op uw steun bij de verkiezingen!

Liesbeth Berghuis

Voor de 5e keer stel ik mezelf beschikbaar voor de dorpsraad. In 2002 ben ik begonnen. Ik ben het inmiddels zo gewend de vergaderingen 2x per maand de 4 en 5 mei herdenking en viering het Kerstzingen en de Nieuwjaarsreceptie.

Maar er gaan hier zaken veranderen. Er komt meer woningbouw en meer inwoners. De herinrichting van het sportpark sloten heeft ook consequenties voor de inrichting van de ruimtelijke ordening dus onze directe leefomgeving. Sportclubs verhuizen.

De dorpsraad houdt dit alles nauwlettend in de gaten en ook zullen we waken over ons groen en de bomen. In 2002 schreef ik – het dorp nu beschermd dorpsgezicht – daar loop je iedere keer weer met genot doorheen. Laten wij dit vooral zo houden en zo kunnen verandering, vernieuwing en het bestaande goed op elkaar worden afgestemd.

Sjoerd Jaasma

Ik ben Sjoerd Jaasma, in het dagelijks leven werk ik als advocaat in Amsterdam Nieuw-West. Ik doe dat al meer dan 22 jaar. Ik ben gespecialiseerd in het huurrecht woonruimte, bestuursrecht algemeen en het strafrecht. Alles wat te maken heeft met het wonen in een woonwagen heeft mijn bijzondere belangstelling. Ik woon al ruim 26 jaar, met zeer veel plezier, midden in het dorp Sloten aan de Sloterweg.

Ik ben al lid van de Dorpsraad sinds 2002, waarvan nu ruim 12 jaar als voorzitter. Mijn drijfveer om actief te worden is nu juist gelegen in het feit dat het wonen in onze gemeenschap zo prettig is. Dat komt niet vanzelf, daar zijn mensen voor nodig die zich inzetten. Die mensen zijn er gelukkig en ik ben er één van en ik doe het met plezier. Het is leuk de oude waardevolle dingen te behouden en ook nieuwe activiteiten op te zetten zoals de kerstbijeenkomst en de vijf mei herdenking nieuw leven in te blazen. Een sterke en stabiele Dorpsraad kan de belangen van de bewoners in het dorpsraadgebied goed behartigen. Ga daarom stemmen.

Wim Verdegaal

Wim Verdergaal, geboren in 1937 in Sassenheim, een “bollen” dorp aan de andere kant van de Haarlemmermeer. Op zijn twintigste trok hij naar Amsterdam, waar hij medicijnen ging studeren en tot zijn zestigste als medisch specialist werkzaam was. In 1995 verhuisde hij naar de Sloterweg 720. Hier vond hij heel veel terug van de sfeer van zijn vroegere geboortedorp. In 1998 kwam hij voor het eerst in de Dorpsraad omdat hij zich wilde inzetten voor het behouden van het landelijk karakter van Sloten en Oud Osdorp. Ook de karakteristieke bebouwing van dit gebied ligt hem na aan het hart. Wel vindt Wim dat persoonlijke belangen van de bewoners niet in het gedrang mogen komen.

De afgelopen jaren heeft hij als boeiend en zeer leerzaam ervaren. “Het is leuk werk” zegt hij. Helemaal als er weer eens iets gelukt is. Ik wil mij graag nog een periode inzetten om te strijden voor het behoud van het landelijke karakter van dit gebied. Maar we moeten er voor waken dat het geen museum wordt. Ook heb ik ervaren dat je als Dorpsraad heel alert moet zijn. Anders wordt er zo over het gebied heen gewalst. Ik denk dat we ook de komende jaren het werk van ambtenaren en politiek heen bewust moeten blijven volgen, willen we als Dorpsraad onze doelstellingen halen. Naar mijn idee zal het wel een taaie strijd blijven die we uitsluitend samen kunnen voeren.

Piet Renooy

Piet was vele jaren werkzaam als sociaal geograaf bij een groot adviesbureau. Hij is net voor zichzelf begonnen als adviseur op vele terreinen waaronder de ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkelingen. Hij maakt ook al vele jaren deel uit van de Dorpsraad. Hij woont aan de Sloterweg naast de voormalige politieschool.

De lokale democratie draagt hij een warm hart toe. Piet heeft een ruime bestuurservaring en is daarbij doortastend en creatief. Hij zet zich in voor het behouden van de monumentale woningen aan de Sloterweg. Verder heeft hij veel aandacht voor de verkeersveiligheid en de verkeersdruk op de Sloterweg. Piet is ook zeer betrokken bij discussies over de toekomst van het dorpsraadgebied. De strijd tegen de almaar oprukkende grote stad moet gevoerd worden. Het vasthouden aan de landelijke uitstraling en cultuurhistorische kernmerken zijn daarbij voor hem belangrijk.